Hirdetmény

 Posted by at 14:13  No Responses »
jan 062017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. január 12-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása
 2. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. A hivatali épület felújításának költségei
 4. Az óvoda 2017. évet érintő személyi változásai, és az ebből eredő intézkedések megvitatása
 5. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

dec 242016
 

Tisztelt ádándiak!

Idei utolsó beszámolómhoz értem. Az alábbiakban a Közmeghallgatáson elhangzott felszólalásomból szeretnék részleteket közölni a teljesség igénye nélkül.
Idén a következő fejlesztések valósultak meg:

Pályázati pénzből:

- Konyha fejlesztés nettó 31 millió Ft értékben. Ősszel normaemelésről is döntött a testület az étkezés színvonalának emelése érdekében, átlagosan 70 Ft-ot emeltünk. Ez nem járt együtt térítési díj emeléssel.
- Széchenyi utcai járda építés 7,5 millió Ft-ért.
- Művelődési ház vizesblokk építése 5 millió Ft-ért.

Saját erőből:

- Az Árpád utca teljes hossza( kivéve a már korábban elkészült szakaszát), mintegy 6 millió Ft , ebben az összegben van a munkaügyi központ segítsége is.
- Színpad felújítás és új székek vásárlása mintegy 3,5 millió Ft értékben.

Idén elnyert pályázataink:

- Szociális tűzifa pályázat 1,2 millió Ft. A kihordás a testület által kiválasztott 70 családnak hamarosan befejeződik.
- Újabb 44 millió Ft-ot nyertünk adósságkonszolidációban nem részesült településként, amit útfelújításra fogunk költeni. A Selyem, Dózsa, Kinizsi, Rákóczi utca, és a Rákóczi köz fog megújulni aszfaltozással.
- Vis maior pályázatot nyújtottunk be a viharoktól tépázott 3 hegyi utca rendbe tételére- szándékaink szerint aszfaltozással. Mivel itt csak 13 milliót nyertünk, a teljes megpályázott összeg miatt ( 24 millió Ft) felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtottam be.
- Aláírt támogatási szerződéssel rendelkezünk az Ádándon áthaladó út felújítására, a projekt jövő év májusában kezdődik 681 millió Ft értékben.
- Szintúgy támogatási szerződésünk van az ivóvíz-minőség javító programra is. Ez 217 millió Ft.
- A Hivatal központi informatikai hálózatba bekötésére nyertünk 7 millió Ft.

Több pályázatunkat még nem bírálták el, így például a bölcsőde építésre irányulót, januári döntés várható.
Vannak még be nem adott, elkészítés alatt álló pályázatok:

-”Biztos kezdet” gyermekház pályázat 0-2 éves korig nyújt segítséget a kis gyermekeseknek. Működése leginkább egy Baba-mama klubra hasonlítana, csak több pénzből, magasabb színvonalon. Ingatlan felújítási pályázat kapcsolódik hozzá elnyerése esetén.40 millió a fenntartásra, 20 millió a felújításra.
- Új traktorra is pályázunk vidékfejlesztési pályázat keretében 10 millió Ft értékben. Itt 3 millió Ft önrészt is biztosítani kell elnyerése esetén.
Ipari telkeink egy részét már eladtuk a hivatalos, meghirdetett árán, egy részénél még zajlik az ügyintézés, de jelenleg testületi döntés szintjén minden ipari telkünk eladott, odaígért. A vásárlók tájékoztatása szerint napelempark fog létesülni rajtuk, ami tiszta, zajtalan tevékenység, valamint iparűzési adó bevételt fog jelenteni településünknek.

Hamarosan megkezdi működését a baromfitelep. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a telep minden környezetvédelmi előírásnak megfelel, nem valószínű, hogy onnan szagokat sodorna felénk a szél.

Fontosak a pályázatok, de fontos az is ,hogy minél önállóbbak legyünk. Saját bevételeink viszont csak úgy növelhetők, ha nem emelünk adót, hogy a kivetett adókat beszedjük. Kérek mindenkit, akit érint, hogy be nem fizetett adóját fizesse be, ezzel is segítve saját közösségét. Arra biztatok mindenkit, hogy ha megteheti vállalkozzon, használják ki a pályázati lehetőségeket. Önkormányzatunk igyekszik lehetőségeihez mérten támogatni a helyi vállalkozókat, érdekünkben áll az is, hogy minél többen legálisan vállalkozzanak, hiszen bármilyen munkát, szolgáltatást csak számla ellenében vehetünk igénybe.

Testületünk nyár folyamán rendeletet alkotott a közösségi együttélés helyi szabályozásáról, esetleges büntetési tételekről. Szándékunkban áll alkalmazni is, ha a közösség érdeke azt szükségessé teszi.
November végén kiléptünk az Adóvégrehajtó Társulásból, mert úgy érzékeltük, a társulás a saját hasznán kívül az ügyek intézésében nem eléggé érdekelt. Saját kezünkbe vesszük az adóvégrehajtást, illetve szándékaink szerint bevonjuk a Nav-ot a kintlévőségek behajtásába.

Igyekeztünk idén is tenni a rászorulókért. A Máltai Szeretetszolgálat két alkalommal küldött almát( 2 ill. 3 tonnát), bébiételt, tápszert is biztosítottak. Szociális bizottságunk egész évben fogadta az eseti segély iránti kérelmeket. Év végén 68 család kap egyszeri karácsonyi Erzsébet utalványt családonként 5000 Ft-ot. Lehetőség van lakásfenntartási támogatást kérni, ha nem is nagy összegre, akik jogosultak rá, adják be igénylésüket. Közmunkásaink teljesítménye (itt elsősorban a járda építésre gondolok) tiszteletre méltó volt, ezt a testület fejenként 10 ezer forintos juttatással ismerte el. A jövőben is igény lesz a színvonalas munkára. Szintén a rászorulókon segítene Kovács Levente felajánlása, aki 3 építési telket ajánlott fel olyan családoknak, akik képesek önállóan rendezni sorsukat, de szükséges a kezdő impulzus. A részletek január folyamán fognak kiderülni. Köszönet Kovács úrnak nagylelkű felajánlásáért!

Január és február a költségvetés megalkotásának időszaka lesz. Néhány felvetést sorolnék az alábbiakban a tervezéshez, melyek nagy részéhez önerő kellene. Mivel lehetőségeink korlátozottak, be kell osztanunk, el kell dönteni mit tudunk ebből jövőre felvállalni, mit nem:
- Az iskolai sportpályák felújítása, a Tallián kastély (ahol a konyha is működik), renoválása.
- Ady Endre utcai buszmegálló tervezése, Berzsenyi utcai járda tervezése.
- Az óvodában található használaton kívüli épület lebontása.
- Temetői parcellák bővítése a lejtő irányába, teraszos kiképzéssel.
- Sabaki biciklis pihenő játszóterének fejlesztése, a régi használhatatlan játékok lecserélése, a színpad felújítása.
- Házszámozások rendbetétele, egységes házszámok beszerzése, felrakása, ahol szükséges.
- Kukák, virágládák fokozatos cseréje, átgondolt parkosítás megindítása.

Végül néhány szó a politikáról. A politika szélesebb értelemben részvétel a közéletben. Nem létezik olyan ember, aki ne lenne benne érintett – ha kivonul belőle, akkor azzal mond véleményt. Természetes, ha pártok jönnek létre az emberek érdekeinek közös értékek mentén történő képviseletére. Az is természetes, ha versengenek egymással a választókért. De az már nem normális, ha ezek a pártok, illetve megszállott híveik, más, velük egyet nem értő emberek megalázására, tönkretételére szövetkeznek, magát a demokráciát is semmibe véve. Én azt kívánom karácsony közeledtével, hogy próbáljunk meg emberek maradni akkor is, ha ez nem népszerű, ha nehéz nem beállni a csapatba az acsargók közé. A jövő évben kezdődő kampány időszakban ez egyre nehezebb lesz. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy meg tudjuk őrizni józanságunkat, emberségünket!
Boldog karácsonyt kívánok!

Szatmári Kornélia

Meghívó

 Posted by at 22:58  No Responses »
dec 072016
 

Ádánd Község Önkormányzata 2016. december 16-án (péntek) 14 órakor tartja KARÁCSONYVÁRÓ műsoros, ünnepi rendezvényét a Művelődési Házban, melyre tisztelettel és szeretettel várjuk!

Szatmári Kornélia
polgármester

dec 052016
 

Értesítem a község lakosságát, hogy Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 8-án (csütörtökön) 18 órakor közmeghallgatást tart az Ádándi Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend:

 • Beszámoló az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi célokról, feladatokról

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 19:49  No Responses »
nov 282016
 

A DRV Zrt tájékoztatása szerint Ádánd település egész területén 2016. november 29-én (kedden) 08 és 13 óra között karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható.
Ivóvizet a fenti időszakban ivóvízszállító tartálykocsiból lehet vételezni.

A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő. A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul.

A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 19:07  No Responses »
nov 082016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. november 10-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Beszámoló az adóztatásról és az adóvégrehajtásról
 2. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
 3. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának a megtárgyalása, valamint az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet felülvizsgálata
 4. Iskolai körzethatárok véleményezése
 5. Ingatlan vételi ajánlat megtárgyalása
 6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében megjelenő pályázati lehetőség ismertetése, döntés a pályázaton való részvételről
 7. Adatszolgáltatási megállapodás a DRV Zrt-vel
 8. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági és jegyzői döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
 9. Egyebek
  • idősek karácsonya
  • közmeghallgatás időpontjának a meghatározása
  • év végi jutalmazás

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Meghívó

 Posted by at 14:40  No Responses »
okt 182016
 

1956_logo„Piros a vér a pesti utcán.
munkások, ifjak vére folyt
-a háromszín- lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.”

Szeretettel meghívjuk Önt az Ádándi Önkormányzat és az Ádándi Fekete István Általános Iskola 8. osztályos tanulói által rendezett október 23-i megemlékezésre.
Időpont: 2016. október 21. 11 óra
Helyszín: Ádándi Művelődési Ház
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a kisteremben látható kiállításra is, mely Nikovics Tibor alkotásait mutatja be!