Pályázatok

 

szechenyi 2020

Ádánd Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00437
A 100%-ban támogatásból megvalósuló projekt megvalósításának kezdete 2016.11.01 napja volt, és a projekt befejezésének tervezett határideje: 2018.06.30.
A pályázat benyújtására a 257/2016 (VIII.31.) kormányrendeletben előírt önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek megteremtése érdekében került sor.
Önkormányzatunk 2016.12.22-ei hatállyal 6.996.319,- Ft támogatásban részesült.
A projekt keretében az ASP gazdálkodási rendszer, adórendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, iktató rendszer ,valamint a hagyatéki leltár rendszer megfelelő működéséhez szükséges migrálási feladatok, valamint informatikai eszközök, szoftverek beszerzésének finanszírozása valósul meg, valamint elkészül a hivatal IT-biztonsági és iratkezelési szabályzata is.

Fejlesztésre kerül az egészségügyi alapellátás épülete Ádándon és Siójuton

szechenyi infoÁdánd és Siójut Község Önkormányzatai konzorciumi formában 2014. júniusában adtak be pályázatot a háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői rendelők fejlesztésére. A projekt célja az ádándi rendelők esetében eszközbeszerzés, míg a siójuti háziorvosi rendelő teljes körűen fel lesz újítva és beszerzésre kerülnek orvosi eszközök is. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy a településeken élők számára az önkormányzatok jobb minőségű egészségügyi ellátást tudjanak biztosítani.
A projekt keretében elnyert támogatás összege 26,33 millió Ft.

A beruházás keretében az Ádánd, Árpád utca 2/a. szám alatti háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői rendelőkbe eszközbeszerzés valósul majd meg. Ennek keretében részben a meglévő, csereérett eszközök helyett kerülnek beszerzésre új eszközök, másrészt pedig olyan eszközöket is vásárolnak, amelyekkel eddig nem rendelkeztek az egészségügyi szolgáltatók. Az orvosi eszközök mellett beszerzésre kerülnek számítástechnikai eszközök valamint bútorok is.
A Siójut, Kossuth utca 14. szám alatti ingatlan háziorvosi rendelő épületrésze teljes körűen fel lesz újítva. Új kültéri és beltéri nyílászárók kerülnek beépítésre, felújításra kerül az épület tetőszerkezete, új cserépfedés készül. Az épület villamos hálózata és épületgépészeti rendszere teljes körűen megújul. A helyiségek új burkolatot kapnak.
A fenntarthatóság és a komfort javítása érdekében az épület külső homlokzatát, és a födémet hőszigeteléssel látják el. A rendelő helyiségbe beszerzésre kerülnek orvosi eszközök.
A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzatok által működtetett egészségügyi alapellátást szolgáló rendelők minden tekintetben modernizálva lesznek.

A fejlesztés 29,33 millió Ft pályázati forrásból valósul meg

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projektről további információ kérhető:
Uzonyi Árpád projektmenedzser
telefonszám: 06/20-569-4686

Fejlesztésre került az egészségügyi alapellátás épülete Ádándon és Siójuton

Ádánd és Siójut Község Önkormányzatai konzorciumi formában 2014. júniusában adtak be pályázatot a háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői rendelők fejlesztésére. A projekt célja az ádándi rendelők esetében eszközbeszerzés, míg a siójuti háziorvosi rendelő teljes körűen fel lett újítva és beszerzésre kerültek orvosi eszközök is. A projekt hozzájárult ahhoz, hogy a településeken élők számára az önkormányzatok jobb minőségű egészségügyi ellátást tudjanak biztosítani.
A projekt keretében elnyert támogatás összege 26,33 millió Ft.

A beruházás keretében az Ádánd, Árpád utca 2/a. szám alatti háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői rendelőkbe eszközbeszerzés valósult meg. Ennek keretében részben a meglévő, csereérett eszközök helyett kerültek beszerzésre új eszközök, másrészt pedig olyan eszközöket is vásároltak, amelyekkel eddig nem rendelkeztek az egészségügyi szolgáltatók. Az orvosi eszközök mellett beszerzésre kerültek számítástechnikai eszközök valamint bútorok is.
A Siójut, Kossuth utca 14. szám alatti ingatlan háziorvosi rendelő épületrésze teljes körűen fel lett újítva. Új kültéri és beltéri nyílászárók kerültek beépítésre, felújításra került az épület tetőszerkezete, új cserépfedés készült. Az épület villamos hálózata és épületgépészeti rendszere teljes körűen megújult. A helyiségek új burkolatot kaptak.
A fenntarthatóság és a komfort javítása érdekében az épület külső homlokzatát, és a födémet hőszigeteléssel látták el. A rendelő helyiségbe beszerzésre kerültek orvosi eszközök.
A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzatok által működtetett egészségügyi alapellátást szolgáló rendelők minden tekintetben modernizálva lettek.

A fejlesztés 29,33 millió Ft pályázati forrásból valósult meg

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projektről további információ kérhető:
Uzonyi Árpád projektmenedzser
telefonszám: 06/20-569-4686