Önkormányzati Hivatal

 

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal (volt Polgármesteri Hivatal)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.§. alapján Ádánd és Nagyberény községek az önkormányzat működtetésére, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt alakítottak és tartanak fenn 2013. január 1-jétől.

A Közös Hivatal elérhetőségei:

 • Székhely: 8653 Ádánd Kossuth L. 50.
  E-mail: jegyzo@adand.hu
  Telefon: (84) 357-552

Munkatársak

Polgármester

 • Polgármester: Szatmári Kornélia
  Közvetlen email
  Telefon: (84) 357-511
 • Fogadóóra: minden szerdán 9-12 óráig

A hivatal vezetője

Titkárság:

 • Puha Edit ügykezelő: iktatás, titkársági feladatok, polgármester és jegyző elérhetősége
  E-Mail: titkarsag@adand.hu
  Központi telefonszám: (84) 357-552, (84) 357-511
  Fax: (84) 357-552

Pénzügyi csoport:

Ádándi Székhely

 • Horváth Tiborné pénzügyi-költségvetési ügyintéző:  költségvetés, beszámolók
  E-mail: penzugy@adand.hu
 • Czifra Mónika pénzügyi-költségvetési ügyintéző: könyvelés
 • E-mail: penzugy@adand.hu

Nagyberényi kirendeltség

 • Fodorné Csapó Eszter pénzügyi-költségvetési ügyintéző:  költségvetés, beszámolók
  E-mail: penzugynko@enternet.hu
 • Czeiz Helga pénzügyi ügyintéző: könyvelés, adóigazgatás

Igazgatási csoport:

Ádándi Székhely

 • Csaba Szilvia előadó, anyakönyvvezető: népességnyilvántartás, hagyaték, kereskedelmi igazgatás, hirdetmények
  E-mail: anyakonyv@adand.hu
 • Nagy Alexandra: szociális igazgatás, gyámügyek, adóügyek
 • E-mail: ado@adand.hu

 • Hivatalsegéd: Mihályi Mária

Nagyberényi kirendeltség

 • Szentpéteriné Tóth Szilvia főmunkatárs: anyakönyvvezető, iktatás hagyaték, kereskedelmi igazgatás, szociális ügyek, gyámügyek
  E-mail: nepesseg@enternet.hu

Az ügyfélfogadás rendje

A közös hivatal ügyfélfogadási ideje annak székhelyén és a kirendeltségen is a következő:

 • Hétfőn: 7:30 – 12:00 óráig
 • Kedden: ügyfélfogadás nincs
 • Szerdán: 7:30 – 12:00 óráig, 13:00 – 16:00 óráig
 • Csütörtökön: 7:30 – 12:00 óráig, 13:00 – 16:00 óráig
 • Pénteken: 7:30 – 12:00 óráig

A jegyző ügyfélfogadásának a rendje:

 • Ádándon: minden hétfőn 8-12 óráig
 • Nagyberényben: minden szerdán 8-12 óráig

A Közös Hivatal alapadatai

a) Hivatalos megnevezés: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Alapító okiratának kelte: 2012.december 18.
c) Törzskönyvi nyilvántartási száma: 806660
d) Székhelye: 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.
e) Kirendeltsége: 8656 Nagyberény, Fő u. 12.
f) Számlaszáma: 11743040-15806668
g) Adószám: 15806668-1-14
h) Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: általános forgalmi adónak nem alanya
i) Központi telefonszáma: (+36 84) 357-552
j) Központi fax: (+36 84) 357-552
k) E-mail: jegyzo@adand.hu

A közös hivatal dokumentumai:

Alapító okirat
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)