Választások 2014

 

Tartalom


Az önkormányzati választás eredményei


Határozatok személyi változásokról

Vissza az oldal tetejére


A Szavazatszámláló Bizottságok összetételéről

Vissza az oldal tetejére


A Helyi Választási Bizottság határozatai

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. október 12.
JELÖLTEK (sorsolás szerinti sorrendben)

Ve.160. § (2) bekezdés szerint a szavazólapon a jelöltek választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

Polgármesterjelöltek:

 1. Szatmári Kornélia polgármesterjelölt (független)
 2. Pollák Tibor polgármesterjelölt (független)

Képviselőjelöltek:

 1. Friedrich Ottó képviselőjelölt (független)
 2. Harta János képviselőjelölt (független)
 3. Fehér József képviselőjelölt (független)
 4. Szilasyné Kökönyei Andrea képviselőjelölt (független)
 5. Bene László képviselőjelölt (független)
 6. Pozsár Tiborné képviselőjelölt (független)
 7. Mater Zsolt képviselőjelölt (független)
 8. Bíró József képviselőjelölt (független)
 9. Csaba Sándor képviselőjelölt (független)
 10. Nagy Péter képviselőjelölt (független)
 11. Dobár Ferencné képviselőjelölt (független)
 12. Csehkis Balázs képviselőjelölt (független)
 13. Lengyel Imre képviselőjelölt (független)
 14. Szabó Béla képviselőjelölt (független)
 15. Szabó Attiláné képviselőjelölt (független)
 16. Németh Ilona képviselőjelölt (független)
 17. Molnár Jánosné képviselőjelölt (független)

Roma nemzetiségi jelöltek:

 1. Nyári Rudolf roma nemzetiségi jelölt (Lungo Drom)
 2. Puha Sándor roma nemzetiségi jelölt (Lungo Drom)
 3. Pápai László roma nemzetiségi jelölt (Lungo Drom)

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

 • Vörös György elnök
 • Házi Ferencné Ilonné Szabó Ágnes tag
 • Laufer Mihály Kovács Etelka tag

Vissza az oldal tetejére


Az önkormányzati választás előkészületei

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A szavazás napja: 2014. október 12.

Vissza az oldal tetejére


Az Európai Parlamenti választás helyi eredményei

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos tájékoztatása szerint a 2014-es Európai Parlamenti választáson Ádánd községben 367-en voksoltak, ez a szavazásra jogosultak mindössze 20,62%-a.

A szavazatok megoszlása az Európai Parlamentbe bejutott pártok sorrendjében:

 • FIDESZ-KDNP: 238 (64.85 %)
 • JOBBIK: 52 (14.17 %)
 • MSZP: 36 (9.81 %)
 • DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 24 (6.54 %)
 • LMP: 10 (2.72 %)
 • EGYÜTT-PM: 6 (1.63 %)

Vissza az oldal tetejére


Az országgyűlési választás helyi eredményei

Ádándon a névjegyzékben szereplő 1755 választópolgárnak mindössze 50,3%-a szavazott.

A két szavazókörzetben a képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 883
A szavazatok megoszlása a parlamentbe bejutott pártok jelöltjei esetében:

 • Witzmann Mihály (FIDESZ-KDNP): 446 (50,5%)
 • Berkes Gábor (Jobbik): 201 (22,8%)
 • Harangozó Gábor István (Ellenzéki összefogás): 163 (18,5%)
 • Gál Ferenc (LMP): 42 (4,8%)

A pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 882

 • FIDESZ-KDNP: 443 (50,2%)
 • JOBBIK: 206 (23,4%)
 • MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: 161 (18,3%)
 • LMP: 44 (5%)

A részletes eredmények az Országos Választási Iroda honlapján olvashatók:

Vissza az oldal tetejére


Az Ádándi Választási Iroda tájékoztatója

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2014. április 6. napjára (vasárnap) kitűzött országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban az alábbiakról:

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodától. (Ádánd, Kossuth L. u. 50. Tel.:84/357-552).
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától (írásban, vagy szintén a www.valasztas.hu oldalon), a szavazás napján 15 óráig a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a választási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá, hogy az a szavazókör melyik önkormányzati intézményben (szavazóhelyiség) található!
A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím vagy személyi azonosító igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

 • Személyazonosság igazolására: személyazonosító igazolvány (kártya formátumú, vagy régi könyvecske formájú, vagy ideiglenes), vagy útlevél, vagy vezetői engedély (kártya formátumú)
 • Lakcím igazolására: a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény.

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik a szavazás napján, vagy azok érvényessége lejárt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét nézze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya a szavazás napján érvényes legyen.
További információkat találhatnak az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban a www.valasztas.hu weboldalon is.

Baumann Anita Gabriella
HVI vezető

Vissza az oldal tetejére


A Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Iroda

 • Székhely: 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.
  Levelezési cím: ua.
  Tel/fax: 84/357-552
  e-mail: jegyzo@adand.hu
  Települések: Ádánd, Nagyberény
 • HVI vezetője: Baumann Anita Gabriella jegyző
  Tel:84/357-552
  mobil: 06/70/339-2124
  e-mail: jegyzo@adand.hu

A HVI tagjai

 • HVI vezető helyettes: Háziné Csaba Szilvia köztisztviselő
  Tel:84/357-552
  e-mail: ado@adand.hu
 • HVI tag: Szentpéteriné Tóth Szilvia köztisztviselő
  Tel: 84/582-022
  e-mail: nepesseg@enternet.hu
 • HVI tag: Fodorné Csapó Eszter
  Tel: 84/582-022
 • HVI tag: Király Tamásné
  Tel:84/357-552
 • Jegyzőkönyvvezető (Ádánd 001. Szszb): Balassa Lászlóné köztisztviselő
  Tel:84/357-552
 • Jegyzőkönyvvezető (Ádánd 002. Szszb): Baller Erzsébet köztisztviselő
  Tel:84/357-552
 • Jegyzőkönyvvezető (Nagyberény HVB): Czeiz Helga köztisztviselő
  Tel: 84/582-022

Vissza az oldal tetejére


Szavazatszámláló bizottságok

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 26/2014.(III.05.) Kt .határozatával a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá és szavazatszámláló bizottsági póttaggá az alábbi személyeket választotta meg 2014. március 5-ei ülésén:

1.számú szavazókör
Ádánd, Kossuth L. u. 50. (Polgármesteri Hivatal)
A szavazatszámláló bizottság tagjai:

 •   Gégény Antalné, Ádánd, Kossuth L. u. 61.
 •   Tátrainé Szentiványi Gizella, Ádánd, Árpád u. 7.
 •   Kolmáné Szalai Erzsébet, Ádánd, Etelköz u.7.

2.számú szavazókör
Ádánd, Széchenyi u. 8. (Általános Iskola)
A szavazatszámláló bizottság tagjai:

 •   Krazsof Pálné, Ádánd, Selyem u. 33.
 •   Harmath Károlyné, Ádánd, Selyem u. 17.
 •   Zsirai Lászlóné, Ádánd, Hétvezér u. 2.

A szavazatszámláló bizottságok póttagjai:

 •   Kajári Ildikó, Ádánd, Dózsa Gy. u. 2/a
 •   Kiss Józsefné, Ádánd, Etelköz u. 3.
 •   Méregné Ursinyi Hajnalka, Ádánd, Széchenyi u. 7.
 •   Myskowné Zsirai Krisztina, Ádánd, Negyvennyolcas Ifjúsági u. 16.
 •   Ilonné Szabó Ágnes, Ádánd, Selyem u. 2/a

Ádánd, 2014. március 6.

Baumann Anita Gabriella
HVI vezető

Vissza az oldal tetejére


A Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapja: www.valasztas.hu

Vissza az oldal tetejére