júl 062015
 

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének 6. §-a alapján 2015. július 3-ai ülésén 105/2015.(VII.03.) Kt. határozatával pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására.

Pályázat benyújtása

 • A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, a kért támogatás összegének felhasználási tervét. A pályázatot a fenti rendelet 1. mellékletét képező PÁLYÁZATI ADATLAPON kell benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is csatolni kell.
 • A pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor, egy pályázó évente csak egy pályázatot nyújthat be.
 • A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani.
 • A pályázat benyújtási határideje: 2015.július 31.
 • Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a polgármester egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat elutasításával jár.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap ide kattintva letölthető, vagy átvehető az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől (8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.).

Ádánd Községi Önkormányzata

júl 012015
 

plitvicei tavakA köztisztviselői nap alkalmából Ádánd és Nagyberény önkormányzatának dolgozói közös, egész napos kirándulást tettek a szomszédos Horvátország talán legszebb nemzeti parkjába, a Plitvicei tavakhoz. Községünk hagyományosan jó, évtizedes kapcsolatokat ápol határon túli testvértelepüléseinkkel, a vajdasági Kupuszinával és a székelyföldi Csíkmadarassal. Úgy gondoljuk, hogy ideje végre szorosabbra fűzni a viszonyt a szomszédos falvakkal is, valamint – szerény lehetőségeinkhez mérten – szerettük volna kifejezni megbecsülésünket, és megköszönni a lelkiismeretes munkát az önkormányzat azon dolgozóinak, akik köztisztviselőként (jobbára sajnos a minimálbérhez közelítő fizetésért) nap mint nap felelősségteljesen dolgoznak településünkért – ezért a hasonló találkozókat az elkövetkező köztisztviselői napokon hagyománnyá kívánjuk tenni.

Hirdetmény

 Szerző: - 10:01  Vélemény? »
jún 292015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2015. július 2-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. A közbiztonság helyzete a községben, a Rendőrség és az Ádándi Polgárőrség beszámolója
 2. Civil szervezetek elszámolásai a 2014. évi önkormányzati támogatásokról. 2015.évi civil pályázat kiírása
 3. Pro Villa Nostra Ádánd Alapítvány beszámolója működéséről. Tájékoztató a kuratórium elnökének lemondásáról
 4. Az Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat és a szociális étkeztetés szakmai programjának és SZMSZ-ének az elfogadása
 5. Egyebek
  a.) 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
  b.) Javaslattétel Somogy Polgáraiért Díjra és Pro Comitatu Somogy Díjra
  c.) Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
  d.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt által menetrendi igények  felmérése
  e.) Falunap 2015.
  f.) Tájékoztató az önkormányzat 1-5 havi gazdálkodásáról, a II. félévi karbantartási munkák meghatározása
  g.) Kiegészítő állami támogatások iránti igény benyújtása
  h.) Pálinkafőző ügye
 6. Zárt ülés

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

jún 272015
 

DSCF5755Június 21–26. között, a független képzőművészeti tanszék községünkben megrendezett nyári workshopján az eddigi kortárs képzőművészeti kurzusok hallgatói vettnek részt nyolc felsőoktatási intézmény különféle képzési területeiről, az ország különböző tájairól. A közel egyhetes kurzuson született képzőművészeti alkotásokból résztvevők rendhagyó kiállítást rendeztek: Ádánd utcái, közterei, házfalai, kerítései, telefonfülkéje, buszmegállói, sőt kocsmái erre az egy napra kiállítóhellyé alakultak, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a fiatal alkotóművészek helyben készült munkáival, melyek községünk múltjával, tereivel, lakóival, mindennapi életével foglalkoztak.
Az alkotók által, a workshop idején készített fotók, valamint a rendhagyó tárlaton készült képek a község Facebook oldalán a linkre kattintva megtekinthetőek.

jún 242015
 

Újabb kiállítás a művelődési házban csütörtökön: Ádánd egy művész szemszögéből nézve

Idén eddig egyedülálló eseményként egy csapatnyi fiatal művésznek adtunk otthont falunkban. Összesen nyolc egyetemről érkeztek hozzánk nyári workshopukra a független képzőművészeti tanszék diákjai. A vasárnaptól utcáinkon ismerkedő, alkotó egyetemisták egy más szemszögből mutatják meg településünket – talán úgy, ahogy a mindennapok során mi magunk sem láttuk még. Eheti munkájuk gyümölcsét, gyönyörű festményeket, érdekes gondolatokat, különleges, egyedi szemszögből készített térképeket mutatnak meg minden érdeklődőnek június 25-én csütörtökön a művelődési ház nagytermében 17:00 órakor. Legyünk ott minél többen!

jún 172015
 

sutiA helyi hagyományok megőrzése és ápolása érdekében a szomszédos Som község Önkormányzata újra meghirdeti a vegyes édes sütemények versenyét, a 11. Somi „Süti Fesztivált”.
Ezennel felhívással fordulunk a települési önkormányzatokhoz, intézményekhez, civil szervezetekhez, versenyezni kívánó polgárokhoz, hogy egy szórakoztató verseny keretében eldönthessük, idén mely település versenyzői készítik a legfinomabb édes süteményt!

A versennyel kapcsolatos, részletes tájékoztató a linkre kattintva letölthető!

jún 162015
 

Andersen után szabadon – így zajlott az első helytörténeti kiállítás Ádándon

helyt1Volt egyszer száznyolcvan régiség, egytestvér valamennyi, mert ugyan nem ugyanabból az ócska korból származtak, azért rokonként tekintettek egymásra – ugyanaz a vasfog mardosta mindannyiukat. Puskája szerencsére csak a fényképes katonáknak volt, szemük egyenesen előretekintett az asztalról a jövő fiaira. Amikor beléptek a látogatók a kiállításra, a rég porosodó tárgyak meghallották az első modern szót ebből a világból: régiségek! Ezt egy egész falu kiáltotta, és boldogan tapsolt. Születésnapjára kapta a kiállítást. Sorba állította a tárgyakat az asztalon. Mindegyik különbözött valamennyire a többitől, de kicsit viseltes, olykor törött, vagy rozsdás ruhájukban éppen olyan szilárdan állott mindegyikük.

Az asztalon, ahol a régiségeket fölállították, sok más játék is volt, de valamennyi közt a legszembetűnőbb egy takaros kis huszár volt. Apró, fakó fényképen állt ugyan, sokan észre sem vették, de ő nagyon is tudatában volt annak, hová került: gyönyörű asszonyokat, lányokat, sőt, porcelánfejű babákat látott maga körül. Minden takaros és csinos volt a kiállításon, de a legtakarosabb mégis a fotelben ülő kis teremtés volt. Őt is porcelánból készítették, de szoknyáját a legfinomabb gyolcsból varrták, vállát keskeny kék pántlika födte – ez volt a ruhadereka –, a mellén pedig egy nagy aranycsillám rózsa tündökölt, akkora, mint a kis hölgy arca.” Ez volna még csak nekem való feleség – gondolta vitézünk, pödört egyet a bajszán, fogta a régi beretvát, a lavórt, rendbe szedte magát, és elhatározta, hogy levelet ír a legszebb porcelánbabának. Kéznél volt egy régi írógép, hát neki is kezdett volna, ám ekkor surranó léptek zaja hallatszott. Egy kattintás a továbbolvasás… ››

jún 122015
 

vedono_oklevel2015. június 3-án tartották Siófokon az V. Siófoki Védőnői Napot. Ezen az ünnepélyes védőnői gyűlésen védőnőnk Lengyelné Horváth Aliz alapellátásban végzett kiemelkedő, áldozatos munkájáért elismerő oklevelet kapott.

Idén 100 esztendős az Országos Védőnő Hálózat, melyet idén Hungaricummá nyilvánítottak az Országgyűlés döntése értelmében, ezért különösen fontos számunkra ez az alkalom.

Gratulálunk teljesítményéhez, büszkék vagyunk rá, ezúton is kívánunk neki még sok munkában nálunk eltöltött évet!

máj 292015
 

lomÉrtesítjük Ádánd község lakosságát, hogy Ádánd Község Önkormányzata 2015. június 8-án, hétfőn – öt év után újra! – lomtalanítási akciót szervez. A lomtalanítási akció során elszállításra kerül a lakók által kirakott feleslegessé vált nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor, ingóság. (Mérgező anyagok, veszélyes hulladék építési törmelék kirakása tilos!)

Kérjük, a megjelölt szállítás előtti hétvégén a limlomot készítsék elő, majd a megjelölt napon reggel 7 órára helyezzék ki az utcára. Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a lomtalanítási akció időpontját pontosan tartsák be! A 2015-ös évben az önkormányzatnak nincs módja egyéb időpontokban az utcára, terekre kirakott szemét elszállítására.

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Köszönjük!

Szatmári Kornélia
polgármester

máj 222015
 
08 02
03 04

Az önkormányzat dolgozói, valamint közmunkásaink egyik csapata sorra felújította a község régóta elhanyagolt, leromlott állapotú buszmegállóit. Az elkorhadt, törött elemeket, a hiányzó palát pótolták, a faszerkezetet pedig lefestették. Az így megújult buszmegállók – rendszeres karbantartás mellett – még további évtizedekig szolgálhatják a község lakóit.

01 06

Az utak javításából megmaradt aszfaltzúzalékkal sikerült kijavítani a Jókai utca vízmosások által járhatatlanná tett felső végét is, így a gazdák ismét meg tudják közelíteni a domb tetején levő földjeiket. Az önkormányzat saját dolgozói készítették el maradék térkőből a húsbolt bejárata előtti új lépcsőt.

05 07

A közmunkások folyamatosan dolgoznak a megsüllyedt, gazzal benőtt járólapok újrarakásán, így a Kossuth Lajost utca felső szakaszán mostanra újra járható lett a járda. Ezzel párhuzamosan halad a Zrínyi utcában az eltömődött árkok és átereszek rendbetétele.

09 10

Közmunkásaink másik csapata eközben művelésbe vette az eddig jórészt kihasználatlan iskolakertet, ahol az iskola konyhája számára termesztenek különféle zöldségeket.