feb 202017
 

Ádánd Község Helyi Választási Bizottsága a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának napját 2017. április 23-ára, vasárnapra tűzte ki. Az erről szóló határozat az itt mellékelt PDF fájlban olvasható.

feb 062017
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg.
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és – tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik
költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Hirdetmény

 Posted by at 14:56  No Responses »
feb 062017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. február 9-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezete

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 13:57  No Responses »
jan 312017
 

Ádánd Községi Önkormányzat Polgármestere és Nagyberény Községi Önkormányzat Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a képviselő-testület 2017. február 1-én  (szerda) 14 órakor az Ádánd Községi Önkormányzat tanácskozó termében tartandó (Ádánd, Kossuth L.u.50.) nyilvános, együttes ülésére.

Napirend:

 • Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Ezt követően az ádándi képviselő-testület rendkívüli ülésére kerül sor, melynek napirendi pontjai a következők:

 1. Ádándi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az Ádándi Konyha és az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás elfogadása
 2. Döntés a DBRHÖT társulási megállapodás módosításáról
 3. A Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadása
 4. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének a jóváhagyása
 5. A hivatal tervezett felújításának tervezői költségvetése a pályázati  támogatás módosítása iránti kérelemhez
 6. Egyebek

Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 14:13  No Responses »
jan 062017
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2017. január 12-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása
 2. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. A hivatali épület felújításának költségei
 4. Az óvoda 2017. évet érintő személyi változásai, és az ebből eredő intézkedések megvitatása
 5. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

dec 242016
 

Tisztelt ádándiak!

Idei utolsó beszámolómhoz értem. Az alábbiakban a Közmeghallgatáson elhangzott felszólalásomból szeretnék részleteket közölni a teljesség igénye nélkül.
Idén a következő fejlesztések valósultak meg:

Pályázati pénzből:

- Konyha fejlesztés nettó 31 millió Ft értékben. Ősszel normaemelésről is döntött a testület az étkezés színvonalának emelése érdekében, átlagosan 70 Ft-ot emeltünk. Ez nem járt együtt térítési díj emeléssel.
- Széchenyi utcai járda építés 7,5 millió Ft-ért.
- Művelődési ház vizesblokk építése 5 millió Ft-ért.

Saját erőből:

- Az Árpád utca teljes hossza( kivéve a már korábban elkészült szakaszát), mintegy 6 millió Ft , ebben az összegben van a munkaügyi központ segítsége is.
- Színpad felújítás és új székek vásárlása mintegy 3,5 millió Ft értékben.

Idén elnyert pályázataink:

- Szociális tűzifa pályázat 1,2 millió Ft. A kihordás a testület által kiválasztott 70 családnak hamarosan befejeződik.
- Újabb 44 millió Ft-ot nyertünk adósságkonszolidációban nem részesült településként, amit útfelújításra fogunk költeni. A Selyem, Dózsa, Kinizsi, Rákóczi utca, és a Rákóczi köz fog megújulni aszfaltozással.
- Vis maior pályázatot nyújtottunk be a viharoktól tépázott 3 hegyi utca rendbe tételére- szándékaink szerint aszfaltozással. Mivel itt csak 13 milliót nyertünk, a teljes megpályázott összeg miatt ( 24 millió Ft) felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtottam be.
- Aláírt támogatási szerződéssel rendelkezünk az Ádándon áthaladó út felújítására, a projekt jövő év májusában kezdődik 681 millió Ft értékben.
- Szintúgy támogatási szerződésünk van az ivóvíz-minőség javító programra is. Ez 217 millió Ft.
- A Hivatal központi informatikai hálózatba bekötésére nyertünk 7 millió Ft.

Több pályázatunkat még nem bírálták el, így például a bölcsőde építésre irányulót, januári döntés várható.
Vannak még be nem adott, elkészítés alatt álló pályázatok:

-”Biztos kezdet” gyermekház pályázat 0-2 éves korig nyújt segítséget a kis gyermekeseknek. Működése leginkább egy Baba-mama klubra hasonlítana, csak több pénzből, magasabb színvonalon. Ingatlan felújítási pályázat kapcsolódik hozzá elnyerése esetén.40 millió a fenntartásra, 20 millió a felújításra.
- Új traktorra is pályázunk vidékfejlesztési pályázat keretében 10 millió Ft értékben. Itt 3 millió Ft önrészt is biztosítani kell elnyerése esetén.
Ipari telkeink egy részét már eladtuk a hivatalos, meghirdetett árán, egy részénél még zajlik az ügyintézés, de jelenleg testületi döntés szintjén minden ipari telkünk eladott, odaígért. A vásárlók tájékoztatása szerint napelempark fog létesülni rajtuk, ami tiszta, zajtalan tevékenység, valamint iparűzési adó bevételt fog jelenteni településünknek.

Hamarosan megkezdi működését a baromfitelep. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a telep minden környezetvédelmi előírásnak megfelel, nem valószínű, hogy onnan szagokat sodorna felénk a szél.

Fontosak a pályázatok, de fontos az is ,hogy minél önállóbbak legyünk. Saját bevételeink viszont csak úgy növelhetők, ha nem emelünk adót, hogy a kivetett adókat beszedjük. Kérek mindenkit, akit érint, hogy be nem fizetett adóját fizesse be, ezzel is segítve saját közösségét. Arra biztatok mindenkit, hogy ha megteheti vállalkozzon, használják ki a pályázati lehetőségeket. Önkormányzatunk igyekszik lehetőségeihez mérten támogatni a helyi vállalkozókat, érdekünkben áll az is, hogy minél többen legálisan vállalkozzanak, hiszen bármilyen munkát, szolgáltatást csak számla ellenében vehetünk igénybe.

Testületünk nyár folyamán rendeletet alkotott a közösségi együttélés helyi szabályozásáról, esetleges büntetési tételekről. Szándékunkban áll alkalmazni is, ha a közösség érdeke azt szükségessé teszi.
November végén kiléptünk az Adóvégrehajtó Társulásból, mert úgy érzékeltük, a társulás a saját hasznán kívül az ügyek intézésében nem eléggé érdekelt. Saját kezünkbe vesszük az adóvégrehajtást, illetve szándékaink szerint bevonjuk a Nav-ot a kintlévőségek behajtásába.

Igyekeztünk idén is tenni a rászorulókért. A Máltai Szeretetszolgálat két alkalommal küldött almát( 2 ill. 3 tonnát), bébiételt, tápszert is biztosítottak. Szociális bizottságunk egész évben fogadta az eseti segély iránti kérelmeket. Év végén 68 család kap egyszeri karácsonyi Erzsébet utalványt családonként 5000 Ft-ot. Lehetőség van lakásfenntartási támogatást kérni, ha nem is nagy összegre, akik jogosultak rá, adják be igénylésüket. Közmunkásaink teljesítménye (itt elsősorban a járda építésre gondolok) tiszteletre méltó volt, ezt a testület fejenként 10 ezer forintos juttatással ismerte el. A jövőben is igény lesz a színvonalas munkára. Szintén a rászorulókon segítene Kovács Levente felajánlása, aki 3 építési telket ajánlott fel olyan családoknak, akik képesek önállóan rendezni sorsukat, de szükséges a kezdő impulzus. A részletek január folyamán fognak kiderülni. Köszönet Kovács úrnak nagylelkű felajánlásáért!

Január és február a költségvetés megalkotásának időszaka lesz. Néhány felvetést sorolnék az alábbiakban a tervezéshez, melyek nagy részéhez önerő kellene. Mivel lehetőségeink korlátozottak, be kell osztanunk, el kell dönteni mit tudunk ebből jövőre felvállalni, mit nem:
- Az iskolai sportpályák felújítása, a Tallián kastély (ahol a konyha is működik), renoválása.
- Ady Endre utcai buszmegálló tervezése, Berzsenyi utcai járda tervezése.
- Az óvodában található használaton kívüli épület lebontása.
- Temetői parcellák bővítése a lejtő irányába, teraszos kiképzéssel.
- Sabaki biciklis pihenő játszóterének fejlesztése, a régi használhatatlan játékok lecserélése, a színpad felújítása.
- Házszámozások rendbetétele, egységes házszámok beszerzése, felrakása, ahol szükséges.
- Kukák, virágládák fokozatos cseréje, átgondolt parkosítás megindítása.

Végül néhány szó a politikáról. A politika szélesebb értelemben részvétel a közéletben. Nem létezik olyan ember, aki ne lenne benne érintett – ha kivonul belőle, akkor azzal mond véleményt. Természetes, ha pártok jönnek létre az emberek érdekeinek közös értékek mentén történő képviseletére. Az is természetes, ha versengenek egymással a választókért. De az már nem normális, ha ezek a pártok, illetve megszállott híveik, más, velük egyet nem értő emberek megalázására, tönkretételére szövetkeznek, magát a demokráciát is semmibe véve. Én azt kívánom karácsony közeledtével, hogy próbáljunk meg emberek maradni akkor is, ha ez nem népszerű, ha nehéz nem beállni a csapatba az acsargók közé. A jövő évben kezdődő kampány időszakban ez egyre nehezebb lesz. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy meg tudjuk őrizni józanságunkat, emberségünket!
Boldog karácsonyt kívánok!

Szatmári Kornélia