Hirdetmény

 Szerző: - 13:16  Vélemény? »
aug 052015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését 2015. augusztus 6-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. Pályázat: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
  Előterjesztő: polgármester
  Meghívott: Katona Tamás építész-tervező szakmérnök

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

aug 052015
 
emlekoszlop avatas

Szatmári Kornélia polgármester átadja a község 750 éves fennállása alkalmából felállított emlékoszlopot

Az idén 750. születésnapját ünneplő Ádánd a kerek évfordulóhoz méltó rendezvénysorozaton vehetett részt a hétvégén. Augusztus első napján délután egy órakor Ádánd legidősebb polgárai, a 91 éves Dér Józsefné Anci néni és a 88 éves Laposa Ferenc Feri bácsi tiszteletére ültettünk egy-egy facsemetét, kettőkor pedig már kezdődött az Ádándról elszármazottak találkozója a művelődési ház kistermében. Eközben a búcsútéri színpadon a Harta-Nagy duó műsora után az Ádándi Általános Iskola, az Ádándi Népdalkör Egyesület és a nagyberényi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub mutatta meg tehetségét.
 

Délután négy órakor következett a jubileumi emlékmű felavatása: a több száz éves, Ádánd történetét a szőlőhegy magasából végigkövető oszlopot Zab Kálmánné adományozta a településnek, Katona Tamás építész, illetve a Benekő Kft segítségével méltó helyén, a falu szívében állították fel, és Szatmári Kornélia polgármester adta át a községnek. Az ünnepélyes avatáson részt vett és beszédet mondott Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, az oszlopot felszentelte Szatmári A. Lajos címzetes református esperes és Dr. Gárdonyi Máté katolikus plébános.

Szatmári Kornélia polgármester ezek után átadta a Falunkért Ádándért kitüntetéseket az idén nyugdíjba vonuló Oláh Károlyné, a falu „Mártikája”, Gégény Antalné, a Közelebb Egymáshoz Nyugdíjasklub elnöke, Szőke Zoltánné, az Ádándi Fekete István Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa és szomorú szívvel, posztumusz Bene István részére. Az iskolai rajzpályázat, a főzőverseny és a Virágos Porta pályázat győztesei is mind egy-egy elismerő oklevéllel és ajándékkal lettek gazdagabbak.

Délután változatos programok, egyebek közt bűvész-show, hastánc bemutató, este pedig a Megarox Operett és Musical gála szórakoztatta a közönséget. Vasárnap délután öt órakor Ihász Irén zongoraművész és Hajas Szilárd fuvolaművész játéka csendült fel a Csapody-kastély erre a célra külön megnyitott termében a telt házas közönség előtt, majd este hattól a Thália Művészetbarát Egyesület adta elő nagy sikerrel a Miniszter félrelép című darabot.

Reméljük, mindenki jól érezte magát a falunapon, illetve a vasárnapi kulturális rendezvényeken! Mindezek nem jöhettek volna létre támogatóink áldozatos munkája és nagylelkű felajánlásai nélkül, melyeket ezúton is külön köszönünk!

A falunapon készült képek folyamatosan bővülő galériája megtekinthető Ádánd Facebook oldalán!

júl 272015
 

plakat3 web

Falunap 2015

 Szerző: - 11:56  Vélemény? »
júl 242015
 

plakat

Hirdetmény

 Szerző: - 11:54  Vélemény? »
júl 242015
 

Tájékoztatom az ismeretlen helyen tartózkodó Németh Árpád ügyfelet (bejelentett lakcím: Ádánd, Selyem u. 12.) hogy az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a tulajdonában lévő 735 hrsz.-ú ingatlanon növényi károsítók elleni védekezés elrendelése ügyében 2015.július 21-én döntést hozott, melynek száma 1203-2/2015. A határozat postai úton történő kézbesítése nem volt lehetséges, mivel azt az ügyfél sem állandó bejelentett lakcímén, sem általunk ismert tartózkodási helyén nem vette át.

Az ügyfél vagy meghatalmazottja a határozatot az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben átveheti. Tájékoztatom, hogy a hirdetmény útján közölt döntés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni. A döntés kifüggesztése a hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján történik 2015. július 22-én. Kifüggesztés levétele: 2015.augusztus 7. Jogorvoslat lehetősége: Somogy Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Osztályához címzett, de Ádánd Község Jegyzőjénél benyújtott fellebbezés a döntés közlését követő 15 napon belül.

Baumann Anita Gabriella
jegyző

júl 062015
 

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek támogatására

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének 6. §-a alapján 2015. július 3-ai ülésén 105/2015.(VII.03.) Kt. határozatával pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására.

Pályázat benyújtása

 • A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, a kért támogatás összegének felhasználási tervét. A pályázatot a fenti rendelet 1. mellékletét képező PÁLYÁZATI ADATLAPON kell benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is csatolni kell.
 • A pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor, egy pályázó évente csak egy pályázatot nyújthat be.
 • A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani.
 • A pályázat benyújtási határideje: 2015.július 31.
 • Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a polgármester egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat elutasításával jár.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap ide kattintva letölthető, vagy átvehető az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől (8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.).

Ádánd Községi Önkormányzata

júl 012015
 

plitvicei tavakA köztisztviselői nap alkalmából Ádánd és Nagyberény önkormányzatának dolgozói közös, egész napos kirándulást tettek a szomszédos Horvátország talán legszebb nemzeti parkjába, a Plitvicei tavakhoz. Községünk hagyományosan jó, évtizedes kapcsolatokat ápol határon túli testvértelepüléseinkkel, a vajdasági Kupuszinával és a székelyföldi Csíkmadarassal. Úgy gondoljuk, hogy ideje végre szorosabbra fűzni a viszonyt a szomszédos falvakkal is, valamint – szerény lehetőségeinkhez mérten – szerettük volna kifejezni megbecsülésünket, és megköszönni a lelkiismeretes munkát az önkormányzat azon dolgozóinak, akik köztisztviselőként (jobbára sajnos a minimálbérhez közelítő fizetésért) nap mint nap felelősségteljesen dolgoznak településünkért – ezért a hasonló találkozókat az elkövetkező köztisztviselői napokon hagyománnyá kívánjuk tenni.

Hirdetmény

 Szerző: - 10:01  Vélemény? »
jún 292015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2015. július 2-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. A közbiztonság helyzete a községben, a Rendőrség és az Ádándi Polgárőrség beszámolója
 2. Civil szervezetek elszámolásai a 2014. évi önkormányzati támogatásokról. 2015.évi civil pályázat kiírása
 3. Pro Villa Nostra Ádánd Alapítvány beszámolója működéséről. Tájékoztató a kuratórium elnökének lemondásáról
 4. Az Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat és a szociális étkeztetés szakmai programjának és SZMSZ-ének az elfogadása
 5. Egyebek
  a.) 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
  b.) Javaslattétel Somogy Polgáraiért Díjra és Pro Comitatu Somogy Díjra
  c.) Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
  d.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt által menetrendi igények  felmérése
  e.) Falunap 2015.
  f.) Tájékoztató az önkormányzat 1-5 havi gazdálkodásáról, a II. félévi karbantartási munkák meghatározása
  g.) Kiegészítő állami támogatások iránti igény benyújtása
  h.) Pálinkafőző ügye
 6. Zárt ülés

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

jún 272015
 

DSCF5755Június 21–26. között, a független képzőművészeti tanszék községünkben megrendezett nyári workshopján az eddigi kortárs képzőművészeti kurzusok hallgatói vettnek részt nyolc felsőoktatási intézmény különféle képzési területeiről, az ország különböző tájairól. A közel egyhetes kurzuson született képzőművészeti alkotásokból résztvevők rendhagyó kiállítást rendeztek: Ádánd utcái, közterei, házfalai, kerítései, telefonfülkéje, buszmegállói, sőt kocsmái erre az egy napra kiállítóhellyé alakultak, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a fiatal alkotóművészek helyben készült munkáival, melyek községünk múltjával, tereivel, lakóival, mindennapi életével foglalkoztak.
Az alkotók által, a workshop idején készített fotók, valamint a rendhagyó tárlaton készült képek a község Facebook oldalán a linkre kattintva megtekinthetőek.

jún 242015
 

Újabb kiállítás a művelődési házban csütörtökön: Ádánd egy művész szemszögéből nézve

Idén eddig egyedülálló eseményként egy csapatnyi fiatal művésznek adtunk otthont falunkban. Összesen nyolc egyetemről érkeztek hozzánk nyári workshopukra a független képzőművészeti tanszék diákjai. A vasárnaptól utcáinkon ismerkedő, alkotó egyetemisták egy más szemszögből mutatják meg településünket – talán úgy, ahogy a mindennapok során mi magunk sem láttuk még. Eheti munkájuk gyümölcsét, gyönyörű festményeket, érdekes gondolatokat, különleges, egyedi szemszögből készített térképeket mutatnak meg minden érdeklődőnek június 25-én csütörtökön a művelődési ház nagytermében 17:00 órakor. Legyünk ott minél többen!