aug 192014
 

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 307/E.§ (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva a polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam az alábbi határozatot:

Ádánd községben:
- Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 54.
- Képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 18.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
Azajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően 2014. augusztus 25-étől. További részletek a mellékelt dokumentumokban olvashatók:

Baumann Anita Gabriella
Helyi Választási Iroda vezetője

aug 172014
 

2014. október 12-én önkormányzati választások lesznek. Ezzel a jelenlegi polgármester és a képviselő-testület négy évre szóló megbízatása lejár. Ebből az alkalomból tájékoztatni szeretnénk Ádánd polgárait az elmúlt ciklus eredményeiről, és összefoglaljuk az elmúlt négy év fontosabb eseményeit.

Elöljáróban: azt valljuk, hogy az önkormányzati munka – csapatmunka. A ciklus során képviselőtársainkkal világnézettől, politikai hovatartozástól függetlenül szoros együttműködésre törekedtünk. Feladatunk a település összes polgárának a képviselete volt, így munkánkban soha nem engedtünk teret a pártpolitikának. Meggyőződésünk, hogy egy Ádándhoz hasonló kistelepülés csak összefogással boldogulhat, és nem engedheti meg magának a széthúzás luxusát.

Kedves ádándiak, tisztelt választók! Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül, néhány mondatban ismertessük a képviselő-testület eddig végzett munkáját, és az elmúlt négy év fontosabb történéseit. Egy kattintás a továbbolvasás… ››

aug 152014
 

Ut a semmibeA néhány éve kiépült, Siófokról induló kerékpárút Ádánd határában, a semmi közepén váratlanul véget ér. (A semmibe vezető, értelmetlen út, mint afféle hamisítatlan “hungarikum”, közkedvelt fotótéma.)

Eközben a tavaly 24 millió forintból Sabakban elkészült ún. “kerékpáros pihenő” elhanyagoltan, derékig érő gazban, teljesen kihasználatlanul áll egy olyan községben, ahol a mai napig egyetlen méter kerékpárút sem épült.

Jogosan vetődik fel a logikus kérdés: nem lenne-e értelmesebb dolog ezt a két, enyészetre ítélt, befejezetlen létesítményt valamilyen módon összekapcsolni, és kiváló adottságaikat esetleg végre Ádánd javára fordítani?

aug 142014
 

Magyarország köztársdasági elnöke kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A SZAVAZÁS NAPJA
2014. október 12. A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.

AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16:00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában. Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Helyi Választási Iroda

aug 142014
 

A Nemzeti Választási Bizottság kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A SZAVAZÁS NAPJA
2014. október 12. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételt. A kérelmet 2014. szeptember 26-ig lehet benyújtani, a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában. A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételükről értesítést kapnak.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel. Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Helyi Választási Iroda

aug 052014
 

Tájékoztatjuk, hogy folyamatban van a Balaton teljes vízfelületét, és parti sávjának meghatározott ingatlanjait érintő Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészítése. A tervezés nyílt folyamatába az érintettek (gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, vagyonkezelők, szakmai szervezetek, civil szervezetek stb.) bekapcsolódhatnak konkrét javaslatokkal, észrevételekkel, kérdésekkel. Ennek biztosítása érdekében kerül megtartásra a tervezői fórum.

A területet érintő adatok, térkép, helyrajzi szám listák, és az eddig elkészült tervanyag egyeztetési változata elérhető a következő internetes címen: http://natura2000.balatonregion.hu/ (Amennyiben nincs internet hozzáférése, kérje a helyi önkormányzati hivatal segítségét a tervanyag elérésében!)

A rendezvény időpontja: 2014. augusztus 12. (kedd), 10:00
A rendezvény helyszíne: Siófok, Városháza, földszinti nagyterem (Fő tér 1.)

Program:
- A Natura 2000 hálózat és a tervezési folyamat áttekintése,
- Tervezési szempontok és célok a Balaton esetében,
- Fórum: kérdések, hozzászólások, javaslatok a fenntartási tervre vonatkozóan.

A fenntartási tervanyag egyeztetési változatát a fórumon ismertnek tekintjük. Az észrevételeket, hozzászólásokat ennek az anyagnak a konkrét fejezeteihez, tartalmához várjuk. Részvételi szándékukat e-mailben jelezzék augusztus 11., 12:00-ig a következő elérhetőségen: mattila@balatonregion.hu

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!
Balatoni Integrációs Kft. és Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Falunap 2014

 Szerző: - 10:45  Vélemény? »
júl 232014
 

Ádánd község önkormányzata szeretettel meghívja önt és kedves családját 2014. augusztus 2-ára, a Művelődési Ház melletti Búcsú téren tartandó XX. falunapi rendezvényére.

Programok:

 • Folyamatos programok reggeltől: lovaglás, főzés, játszóház, légvár
 • 13:30 A község legidősebb polgárai, Titz Imréné (90) és Gipp István (87) fát ültetnek a katolikus templom emlékparkjában
 • 14:30-tól Helyi és meghívott csoportok műsorai. Fellép a nagyberényi Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, az Ádándi Népdalkör Egyesület és a Harta-Nagy duó
 • 16:30 Polgármesteri köszöntő
 • 17:00 A meghívott vendégek fogadása; elismerések, kitüntetések és oklevelek átadása
 • 17:15 Peller Anna: táncdalok és operettek
 • 18:15 Tombolasorsolás
 • 19:00 Jeratel Hastánc Stúdió (Pirgl Enikő és tanítványai)
 • 19:45 Dávid, a harmonikás srác
 • 20:30 Testvértelepülésünk, Csíkmadaras néptánccsoportja
 • 21:15 Swing és boogie a kétszeres eMeRTon-díjas Majsai Gáborral
 • 22:15 Tűzijáték
 • 22:30 Szűcs Judith: “Táncolj még!”
 • 23:30 V-Zoy: “Nyomjad a hangerőt!”

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Hirdetmény

 Szerző: - 15:14  Vélemény? »
júl 192014
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2014. július 23-án (szerda) 14:00 órakor az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

 1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása, zárszámadási rendelet jóváhagyása (II. forduló)
 2. Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak megtárgyalása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt
 3. Rendkívüli támogatás igénylése a 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján.
 4. Egyesületek támogatás iránti kérelmeinek elbírálása (civil rendelet alapján), sportegyesület évi támogatási keret emelés iránti kérelme
 5. A települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
 6. Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata
 7. Helyi Építési Szabályzat módosítása
 8. Beszámoló a képviselő-testületlejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
 9. Zárt ülés

Tisztelettel: Pollák Tibor polgármester

júl 172014
 

A SMKH Siófoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége új képzéseket indít

Pincér tanfolyam:
Felvételi: 2014.08.25.
Tanfolyam ideje: 2014.09.15-től 2015.04.17-ig
Bemeneti feltétel: regisztrált álláskereső, 8 általános végzettség
Helyszín: Siófok

Pék tanfolyam:
Felvételi: 2014.08.13.
Tanfolyam ideje: 2014.09.05-től 2015.03.03-ig
Bemeneti feltétel: regisztrált álláskereső, 8 általános végzettség
Helyszín: Siófok

Mindkét tanfolyam résztvevői keresetpótló támogatásban részesülnek (bruttó 69 000 Ft/hó), valamint az utazáshoz bérletet kapnak a Kirendeltségtől.

Érdeklődni lehet személyesen: SMKH Siófoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 1., vagy telefonon: 06/84/519-310

Meghívó

 Szerző: - 08:59  Vélemény? »
júl 112014
 

Az Ádándi Felső-hegy Natura 2000 terület fenntartási tervének előkészítésével kapcsolatban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Balatoni Integrációs Kft. nyilvános rendezvényt tart.

Adand_dombokTájékoztatjuk, hogy folyamatban van az Ádándi Felső-hegy elnevezésű Natura 2000 terület fenntartási tervének előkészítése. A tervezés folyamata nyílt, az érdeklődők bekapcsolódhatnak javaslatokkal, észrevételekkel, kérdésekkel.

Ennek biztosítása érdekében terepbejárást és fórumot szervezünk, amelyen az érintettek (tulajdonosok, gazdálkodók, önkormányzat, civil szervezetek, falugazdászok, környezetvédők, stb.) részvételére számítunk.

A területet érintő adatok, térkép, helyrajzi szám listák, és az eddig elkészült tervanyag egyeztetési változata megtalálható a http://natura2000.balatonregion.hu weboldalon.

A rendezvény időpontja: 2014. július 29. (kedd), 17:30
A rendezvény helyszíne: Ádánd, Művelődési Ház (Árpád u. 31.)
Program:

 • Terepbejárás a résztvevőkkel
 • A Natura 2000 és a tervezési folyamat bemutatása
 • A készülő fenntartási terv bemutatása: védett értékek, veszélyeztető tényezők, védelmi intézkedések
 • Az eddig beérkezett vélemények, javaslatok ismertetése
 • Fórum: kérdések, hozzászólások, javaslatok
 • Gazdafórum: a területen gazdálkodók konkrét kérdéseinek, javaslatainak megbeszélése

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és Balatoni Integrációs Kft.