máj 242016
 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Területi Zöldterület Karbantartási Egysége Miskolc megkezdi a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

 • Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit Siófok-Kaposvár viszonylatában 2016. június 9-én időpontokban gyomirtják.
 • A vonat tervezett indulása 5.00 óra, befejezése a napi program teljesítése.
 • A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
 • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
 • Alkalmazott gyomirtó szerek: SHARPÉN 330 EC; MEZZO; KYLEO EFFECT; COLOMBUS; BIO-FILM BF55; AMEGA 480 SL

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 15:23  No Responses »
máj 202016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. május 26-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak átfogó értékelése (2015.)
 2. Belső ellenőrzésről éves összefoglaló jelentés
 3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
 4. Beszámoló az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadási rendelet elfogadása
 5. A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése
 6. Egyebek
  • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdés újbóli megtárgyalása
  • Együttműködési megállapodási tervezet DRV Zrt.-vel
  • Pályázati kiírás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
  • Tanácsadási megbízási szerződés kötése

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Sajtószemle

 Posted by at 11:43  No Responses »
máj 202016
 

A ház teraszán mászkált a róka – visszatért a ravaszdi család

Húsz csirkét vitt el. Hat galambot. A hátsó teraszon mászkált. Újra „tanulják” az együttélést a rókacsaláddal az idei eseteket soroló ádándiak a Selyem utcában.

rokakUtoljára egy éve jártunk ott, akkor is arra panaszkodtak, hogy elszaporodtak a rókák egy elhanyagolt portán. A ravaszdik most visszatértek, hiszen az ominózus ingatlan azóta sem lett rendezettebb.
Valakit most már feljelentünk, ha ez így marad – helyezi kilátásba az a hölgy, aki a teraszán találkozott a rókamamával. Öt kicsi született – mutat a szomszédjába, a méteres gaz rejti állítólag a rókalyukat. – Sok gyümölcsfánk van, lekvárt, szörpöt, pálinkát készítünk, de tavaly például egy deci pálinkát se főztünk, szemétre kellett hajítani rengeteg gyümölcsöt, megvolt az tán másfél mázsa is, mert ami lehullott, azt a rókák összejárták – folytatja. – Az idén is erre számítsunk?

Egy másik utcabéli asszony szerint szóltak a természetvédőknek, de azt a választ kapták, hogy fényképezzék le a rókákat és küldjék el a képeket. – Meg is fogjuk a vörös bundájúakat? – teszi föl a kérdést, majd azt állítja, ő tavaly nyolcszor szólt be a községházára, mire intézkedtek és a közmunkásokkal lekaszáltatták a gazt az elhanyagolt udvarban.
– Voltak itt vadászok is, helyeztek ki csapdát, hasztalan – veszi vissza a szót az elsőként szóló hölgy. – Az sem igaz, hogy nem lehet megtalálni a ház tulajdonosát, hiszen gyakran látják a falubeliek az ugyancsak Ádándon élő édesanyjánál.

– Persze, hogy meg lehetne találni – kapcsolódik a beszélgetésbe Lengyel Imre helyi önkormányzati képviselő, merthogy nemcsak a sajtót, hanem a képviselőjüket is értesítették a lakók a problémájukról. – Hát kihez fordulhatnának, ha nem hozzám? – így Lengyel, hozzátéve: a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is szóvá tette ezt, azt javasolva, hogy tetessen rendet az önkormányzat, majd számlázza ki, sőt, tetemes bírságot is szabjon ki a jegyző. – Másként hogyan akarunk rendet tartani a faluban? – tesz fel újabb kérdést a képviselő. – Sajnos, sok a hasonlóan elhagyatott, rendezetlen ingatlan a faluban. A tavasszal nagy nehezen sikerült elérnem, hogy tartsunk falubejárást, amire hosszú évek óta nem volt példa. Csakhogy akkor volna ennek értelme, ha a problémákat a jegyző följegyezné és utána intézkedne. Tagja vagyok a szociális bizottságnak, azt is javasoltam, hogy aki segélyre tart igényt, azt csak akkor ítéljük meg neki, ha rendezett a portája. Ha kell, magam ellenőrzöm le.

Az idén is többször jelezte már a rókaproblémát a polgármesteri hivatalban, állítja egy asszonyság, aki az unokáit sem nagyon meri az udvarba engedni a rókák miatt, és azt kérdi, hogy merjen-e csirkéket rendelni. – Azért, hogy elvigye a róka? Vagy őrizzem a csibéket a szobában?

A jegyző rendelet-módosítást készít elő

– A Selyem utcai telket tavaly hosszas hivatali ügyintézés után letisztították a közmunkások, majd tavasszal elégették a gazt – tájékoztatta lapunkat Szatmári Kornélia ádándi polgármester. – A telekre egyébként továbbra sem mehetünk be engedély nélkül. A költségek kiszámlázásának semmi értelmét nem látom, hiszen a leveleket sem veszik át az érintettek. A vadászoknak szóltam, hogy helyezzenek ki csapdát, ugyanúgy, mint tavaly. A jegyző rendelet-módosítást készít elő, hogy hatékonyabban szankcionálhassuk azokat, akik nem tartják rendben a telküket. Ennél többet jelenleg nem tudunk tenni.
A polgármester hozzátette: falun néha előfordul, hogy rókával, denevérrel, siklóval találkozik az ember. A rókákat vakcinázzák veszettség ellen, a denevéreket például nem. S a róka nem támad emberre, általában egeret, pockot eszik.

(Forrás: Fónai Imre, Sonline.hu)

Gyász

 Posted by at 13:44  No Responses »
máj 172016
 

Dr Orsi Mihaly2016. május 6-án elhunyt Dr. Orsi Mihály, Ádánd község díszpolgára, “Falunkért, Ádándért” díjjal kitüntetett, nyugalmazott háziorvosa.

Orsi doktor úr 1943-ban született Tabon. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1967-ben szerzett diplomát, ezt követően a szombathelyi megyei kórházban dolgozott, majd 1970-től 14 évig Balatonszemesen volt körzeti orvos.1984 áprilisától nyugdíjba vonulásáig, több mint két évtizeden át dolgozott Ádánd köztiszteletben álló és szeretett háziorvosaként. 73 évet élt.
Községünk fájó szívvel köszön el tőle. Búcsúztatása május 25-én, 11 órakor lesz a siófoki evangélikus templomban. Nyugodjon békében!

máj 062016
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének 6. §-a alapján 2016. május 4-ei ülésén 67/2016.(V.4.) Kt. határozatával pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására.

A részletes tájékoztató ide kattintva letölthető.

Pótoltás

 Posted by at 11:17  No Responses »
máj 062016
 

Ebek veszettség elleni pótoltása lesz május 10-én, kedden 16-17 óra között a Piactér parkolójában (Árpád u. 2.)

Hirdetmény

 Posted by at 22:55  No Responses »
ápr 292016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. május 4-én (szerdán) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
 2. Civil szervezetek elszámolásai a 2015. évi önkormányzati támogatásokról. A 2016. évi civil pályázat kiírása. A Nyugdíjasok Szövetségének támogatás iránti kérelme
 3. Óvoda alapító okiratának a módosítása
 4. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete módosítására
 5. Árpád utcai járda önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése
 6. „Ádánd konyhaépület felújítása és korszerűsítése” című közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
 7. Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés
 8. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

ápr 232016
 

“Nincs olyan, hogy jelentéktelen munka. Ezért szükségszerűen mindent szívünk szeretetével és életünk tiszteletével kell tennünk.” (Sri Chinmoy)

Tisztelt ádándiak!

Ismét eltelt több mint negyed év a legutóbbi beszámolóm megjelenése óta. Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot az elmúlt hónapok eseményeiről.

utepites_web

Megkezdődött a várva várt útfelújítás Ságvár és Ádánd között

Az év első hónapjai a költségvetés tervezésével és elfogadásával teltek. A tavalyi évhez képest jelentősen javult az önkormányzat helyzete, hiszen emberemlékezet óta először sikerült pozitív mérleggel zárnunk a költségvetést. Takarékosan gazdálkodtunk, több volt a bevételünk, valamint néhány területen több lett az állami hozzájárulás is. Ebből adódóan a tavalyi takarékossági intézkedések nagy részét visszavontuk, és néhány területen megemeltük a költségvetésben biztosítandó összegeket. Több támogatást kap például az Óvoda, a Művelődési Ház, és többet tervezünk költeni a sok-sok éve, évtizede elmaradt útkarbantartásokra is.

Kiemelt figyelmet fordítunk az árkok karbantartására. Szeretném a lakosok figyelmét felhívni arra, hogy a víz szabad elfolyását biztosítani kell (ezt törvény írja elő), ezért az áteresz nélküli bejárókat mindenkinek saját költségén kell megszüntetni, illetve átalakítani.

A külterületi utakat bejártuk és úgy láttuk, hogy a tavalyi állapotok szerencsére nem ismétlődtek meg a tél végére, az utak általában szerencsére járhatóak, helyenként vannak veszélyesebb szakaszok és ágbenövések – dolgozóink gondoskodni fognak a helyreállításról. A Halastó utcában kimérettük az utat, mert több helyen kiszántások történtek, helyenként komolyan megnehezítve a közlekedést. Az ott telekkel rendelkezőket kérjük, tartsák be a telekhatárokat, de gondoskodjanak az út és a föld közötti rész tisztán tartásáról is!

Továbbra is nagy gondot és jelentős anyagi kárt okoznak az illegális szemétlerakások. Lakótársaikat, szomszédaikat károsítják meg azok, akik a közösség kontójára szemetet raknak le közterületen, hiszen az eltakarítást a közösség fizeti meg. Az emiatt keletkező folyamatos kiadások miatt sok hasznos beruházás nem valósulhat meg. Komoly kár éri a község jó hírnevét is: mindannyiunk lakókörnyezetét károsítják a szemetelők. A koszos, elhanyagolt környezet nemcsak az itt élők életét keseríti meg, de hamar elveszi a kedvét a lehetséges, későbbi betelepülőknek is.

Néhány mondat az idei fejlesztésekről:

 • A képviselő-testület tavalyi döntése értelmében 2,7 millió forintért új autót vásároltunk a községnek, amely azóta munkába állt, naponta hordja az ebédet a rászorulóknak, és remélhetőleg sokáig szolgálja majd az ádándiakat.
 • Április végén fog kezdődni a Széchenyi utca járdájának felújítása, térkövezése.
 • Konyhafejlesztési pályázatunk eredményes volt, május közepén várhatóan megkezdődhet az önkormányzati konyha felújítása. A tető, a nyílászárók, az elektromos rendszer, a fűtés is megújul majd, és új eszközök kerülnek beszerzésre.
 • Ezzel szinte egy időben hozzálátunk a Művelődési Ház vizesblokkjának felújításához, ami a mosdók teljes megújulását fogja eredményezni.
 • Ezt követően a nagyterem tönkrement székeit korszerűbbekre, kényelmesebbekre cseréljük. (Ezen munkák összértéke körülbelül 53 millió Ft.)
 • Ádánd és a szomszédos települések évtizedes álma vált valóra: végre megkezdődött a Ságvárt Ádánddal összekötő út teljes felújítása is. A munka első szakasza mintegy két hónapig tart majd.
 • Ezt követően a jövő év folyamán az útfelújítás Ádándon és Siójuton át folytatódik majd Balatonszabadi irányába.
 • Végre ivóvízminőség- javító programunk is célhoz ér: hamarosan aláírt támogatási szerződésünk lesz és elkezdődik a vízminőség javítás községünkben.

Ez az év a pályázatok éve. Sok pályázat került kiírásra, de a szigorú feltételeknek nem minden esetben tudunk maradéktalanul megfelelni. Van amikor az önkormányzat által fizetendő önrész túl magas, van amikor nem vagyunk kellőképpen hátrányos helyzetűek, vagy egyéb körülmények gátolják a pályázást.

Jelenleg az alábbi pályázatok vannak előkészítés alatt:

 • A csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldása Sabakban, és azokon a területeken, ahol az emlékezetes 2014-es esőzések komoly károkat okoztak. (214 millió Ft)
 • Bölcsőde létesítésére is pályázni szeretnénk, ezzel a fejlesztéssel támogatva a családalapítást és megtelepedést falunkban. Ez a beruházás mintegy 80 millió Ft értékű lesz.
 • Lehetőség van önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére is – itt az iskola, illetve a hivatal jelenlegi, leromlott állapotú épülete jöhet szóba.

Természetesen nem csak a pályázati pénzt várjuk, hanem saját erőből is igyekszünk fejlődni.

 • Önerőből fog megújulni az Árpád utca vasútállomásig tartó szakasza szintén térkövezéssel, saját dolgozóink segítségével. Ez a munka a második félévben kezdődik.

Önkormányzati dolgozóink idén is tették a dolgukat, és már több munkán túl vannak:

 • Elkészült a sabaki kisbolt térkövezése.
 • A katolikus templomnál út murvázás készült a katolikus egyházzal együttműködésben.
 • A volt iparcikk bolt tűzfala újra lett rakva és itt elkészült egy féltető is parkolás, valamint raktározás céljára.
 • Hamarosan befejeződik az Ady Endre utcai járda újrarakása, és amint tudnak, haladnak tovább a Hétvezér, illetve a 48-as utca irányába.
 • Új padok is készülnek saját kivitelezésben, reményeim szerint körülbelül egy hónap múlva tudjuk kihelyezni őket az utak mellé.
 • Újra lettek festve a játszótéri játékok, és a Berzsenyi utcai buszmegálló.
 • A volt iskola kertben ismét zöldségféléket termelünk, helyet hagyva az iskolásoknak is.

Arra törekszünk, hogy Ádánd immár ne leszakadóban levő, segélyekből vegetáló, hátrányos helyzetű település, hanem modern, fejlődő, élhető falu legyen. E célból szükség van kulturális, közösségi programokra, megmozdulásokra is.

 • Sikerrel zajlott az első „Talpra magyar!” együtt futás. Azt hiszem sikerült átérezni, milyen jó együttműködni másokkal. Köszönöm a résztvevők nevében is Balatonszabadi és Siójut partnerségét és ezt a remekül sikerült napot!
 • Idén is lesz Te szedd! Akció április 30-án, remélem sokan eljönnek majd.

Az idei egyéb programokról is folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Remélem legközelebb már az elkészült beruházásokról adhatok hírt.

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

ápr 122016
 

utepitesSágvár és az ádándi vasúti átjáró közötti, mintegy 3,7 km hosszú szakaszon a mai napon megkezdődött az évtizedek óta várt útfelújítás első szakasza. Természetesen bízhatunk a második ütemre (az Ádánd és Siójut közötti útszakaszra) benyújtott pályázat mielőbbi, pozitív elbírálásában is.

Az aktuális szakasz felújítása az alap megerősítésével és új aszfaltréteg leterítésével fog járni. Új padka és árok is kialakításra kerül. Ezek a munkálatok járnak majd némi kényelmetlenséggel a közlekedésben, hiszen forgalomlassulás, félpályás útlezárások várhatók, de úgy gondolom, megéri türelmesnek lenni, hiszen lényegesen javulni fognak a közlekedési feltételek. Az útépítés előreláthatólag mintegy két hónapig fog tartani.

Köszönet illeti mindazok munkáját, akik lehetővé tették, hogy ez a fejlesztés elindulhasson, és külön meg szeretném köszönni országgyűlési képviselőnk Witzmann Mihály segítségét, amiért elhivatottan képviseli kistérségünk lakóinak érdekeit ebben az ügyben is.

Szatmári Kornélia

polgármester

ápr 072016
 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2016. évi szervezett formában történő ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére Ádándon az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:

(Válassza ki az önnek legjobban megfelelő helyszínt és időpontot! Az oltáshoz ne felejtse elhozni illetve előkészíteni a sorszámozott Kisállat-egészségügyi Könyvet vagy az Állatútlevelet!)

Hely Dátum Időpont
Vasútállomás 2016. április 18., hétfő 16:00 – 17:30
Faipar 2016. április 19., kedd 16:00 – 17:30
Sabak (Szeszfőzde) 2016. április 20., szerda 16:00 – 17:30
Piactér (Árpád u. 2.) 2016. április 21., csütörtök 16:00 – 17:30
Pótoltás helye Dátum Időpont
Piactér (Árpád u. 2.) 2016. május 10., kedd 16:00 – 17:00

(A szervezett oltáson kívül lehetőség van az ebek háznál, illetve rendelőben történő oltására is.)

Kapcsolódó hír:

A Negyvennyolcas utca környékén élők fokozottan vigyázzanak házi kedvenceikre! A könyéken egy beteg lelkű ember sorozatosan gyilkolja mérgezett csalétekkel mások háziállatait, kutyáit, macskáit. A napokban sajnos egy kisfiú veszítette el így a kutyáját – és ez sajnos már a sokadik ilyen hír a közelmúltból…
Állatokat elpusztítani bűncselekmény, a kutyák mérgezése három évig tartó szabadságvesztéssel büntethető!

Vigyázzanak saját és mások állataira, és tartsák nyitva a szemüket!