Hirdetmény

 Szerző: - 12:09  Vélemény? »
dec 172014
 

Calendar-iconÁdánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését 2014. december 18-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 • A SIÓKOM Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződés elfogadása
 • Telekértékesítések

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

dec 082014
 

“Lobogjon csak tovább gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség, köszönts a világra!”
(Devecsery László)

Gyertyaláng

Ádánd Község Önkormányzata 2014. december 12-én 14:00 órai kezdettel tartja “Karácsony jövetele” című műsoros, ünnepi rendezvényét az Ádándi Művelődési Házban, melyre községünk minden tiszteletben és szeretetben megőszült polgárát sok szeretettel várjuk!

Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Szerző: - 10:59  Vélemény? »
dec 082014
 

Calendar-iconÁdánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését 2014. december 8-án (hétfőn) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 • Arany János Tehetséggondozó Program
 • Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

nov 272014
 

advent plakat

nov 252014
 

Tisztelt Állattartó!

Hivatkozva a NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Elnökhelyettesének 02.3/3210/004/2014. ügyiratszámú körlevelére, tájékoztatom, hogy Európa több országában – Németországban, majd Hollandiában és Nagy-Britanniában – megállapították a madárinfluenza magas patogenitású (megbetegítő képességű) vírus okozta járványkitörését.

Feltételezhető, hogy az esetek hátterében a téli időszakban kóborló vadmadarak vírushordozása áll, ezért a baromfi-állományokat veszélyeztető fertőzési kockázat legfontosabb eleme a vadon élő madarakkal való közvetlen és közvetett kapcsolatok elkerülése.
Fentiek értelmében az alábbi járványügyi intézkedések bevezetését javaslom a gazdaságban:

 • az állatokat lehetőség szerint tartsa zárt istállóban, szabad tartású állományok esetében legalább az állatok etető-itatóhelye legyen fedett helyen, ahová a vad madarak nem repülnek be,
 • a zárt istállók nyílászáróit ajánlott madárhálóval felszerelni,
 • a tárolt takarmányt meg kell óvni a vadon élő madaraktól és a rágcsálóktól: az állattartó telepre betárolt takarmányt fedett helyen, zárt silóban vagy bontatlan gyári csomagolásban kell tárolni – nyitott színben, síktárolóban való tárolása nem ajánlott,
 • a gazdaság területén vagy közvetlen környezetében elhullva talált vadmadarakról azonnal kérem értesíteni az állomány ellátó állatorvosát, vagy a hatósági állatorvost,
 • amennyiben az állományban megbetegedést vagy elhullást észlel, haladéktalanul értesítse az állomány ellátó állatorvosát.

A NÉBIH tájékoztatása szerint nem zárható ki, hogy a betegség másutt is jelentkezni fog, ezért kérem a fenti járványvédelmi szigorítások bevezetését az állományában!

A Somogy megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

nov 182014
 

Calendar-iconÁdánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2014. november 20-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 • Bérleti-üzemeltetési szerződés a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére
  Meghívott: DRV Zrt képviselője
 • Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
 • Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás tárgyalása.
 • Helyi adórendelet felülvizsgálata
 • Együttműködési megállapodás hóeltakarításra
 • Arany János utcában áthaladó forgalom korlátozására irányuló lakossági kérés megtárgyalása
 • Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

okt 312014
 

Calendar-iconÁdánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését 2014. november 5-én (szerdán) 16:45 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 • A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tisztségviselőinek megválasztása

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Sajtószemle

 Szerző: - 08:24  Vélemény? »
okt 282014
 

Egy magányos kastély

(A National Geographic cikke)

A Siófoktól 10 kilométerre lévő ádándi Csapody-kastélyt nem a múlt, hanem a jelen bozótja tartja fogva. A falak még állják az idők rohamait, ám a park nehezen küzd meg a burjánzó növényekkel.

Százötven éve még lovas hintó gördült be a széles úton, szolgák futottak elvezetni a lovakat, bent estélyeken szólt a zene, bálokon keringőztek a vendégek. Ma csend van. A napfénypászmák csupán az omladozó falakon suhannak át, s a ködből egy végtelenül magányos kastély bontakozik ki a szemünk előtt – csak az évszázados fák mesélnek a régi idők ragyogásáról.

kastely ng1A Csapody-kastély 1820 és 1827 között épült a Perneszi család 17. századi kastélya helyén klasszicizáló késő barokk stílusban, a Somogy megyei Ádánd szívében. A kész kúria, építtetője, Csapody Pál földesúr után kapta nevét, aki az 1848-49-es szabadságharcban nemzetőr századosként vett részt. A kastély nevezetességei közé tartozik, hogy 1849. március 2-án Roboz István – Petőfi és Jókai pápai iskolatársa – író, költő vendégeskedett falai között, s ott írta meg Kossuth imája a kápolnai csatában elesettek felett című versét. 1850-ben Csapody híres ménese szolgáltatta a lovakat Ferenc József császár útjához Kaposvárról Keszthelyre – a kiválóan megépített uradalmi istálló épülete és az azzal szemben álló kocsiszín ma is áll, mely most Ádánd művelődési házaként üzemel. Egy kattintás a továbbolvasás… ››

Eskütétel

 Szerző: - 08:40  Vélemény? »
okt 232014
 
testulet2014

Mater Zsolt képviselő, Lengyel Imre képviselő, Fehér József képviselő, Szatmári Kornélia polgármester, Bene László képviselő, Németh Ilona alpolgármester, Harta János képviselő

Megtartotta alakuló ülését, és letette az esküt Ádánd község új képviselő-testülete, valamint Szatmári Kornélia polgármester. A testület egyhangú szavazással döntött az alpolgármester személyéről (Németh Ilona), és megválasztotta a bizottságok tagjait:

 • Pénzügyi bizottság: Bene László (elnök), Mater Zsolt (a bizottság tagja), Dobár Ferencné (nem képviselő tag)
 • Szociális bizottság: Fehér József (elnök), Lengyel Imre (a bizottság tagja), Harta János (a bizottság tagja)
okt 172014
 

Calendar-iconÁdánd község önkormányzatának újonnan megválasztott képviselő-testülete nyilvános alakuló ülését 2014. október 22-én (szerdán) 17:30 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról
  Előterjesztő: Vörös György, a helyi választási bizottság elnöke
 2. Képviselő-testületi tagok eskütétele
  Közreműködik: Vörös György, a helyi választási bizottság elnöke
 3. A polgármester eskütétele
  Közreműködik: Vörös György, a helyi választási bizottság elnöke
 4. Az SZMSZ módosítása, illetve az felülvizsgálatáról való rendelkezés
  a.) Az SZMSZ módosítása
  b.) Az SZMSZ felülvizsgálata
 5. Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
 6. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
 7. A bizottságok külső tagjainak eskütétele
 8. Az alpolgármester megválasztását lebonyolító ad-hoc bizottság megválasztása, a titkos szavazás menetének meghatározása
  a.) Ad-hoc bizottság megválasztása
  b.) Titkos szavazás lebonyolításának meghatározása
 9. Az alpolgármester megválasztása
 10. Az alpolgármester eskütétele
 11. Tájékoztatás a polgármester illetményéről
 12. A polgármester költségtérítése
 13. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása
 14. A gazdasági program kidolgozására megbízás
 15. Képviselői tiszteletdíjak
 16. Javaslat Pollák Tibor polgármesteri megbízatásának megszűnésével összefüggő munkajogi intézkedésekre
  a.) Szabadság megváltása
  b.) Végkielégítés
 17. Egyebek:
  a.) Társulási tanácsban történő képviselet
  b.) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás
  c.) Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás
  d.) Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester