júl 182016
 

arvizJúlius 13-áról 14-re virradóra hatalmas eső áztatta el Ádándot. Csütörtökön délutánra a máskor csörgedező Kis-Koppány kilépett medréből. Nem tudhattuk, vajon a hétvégi esős idő mit hoz, ezért úgy döntöttünk a Katasztrófavédelemmel egyetértésben, hogy jobb megelőzni a bajt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület figyelőszolgálatot szervezett a Polgárőrséggel összefogva, pénteken délelőtt kb. 300 homokzsákot töltöttek meg arra az esetre, ha lakóházakat veszélyeztetne az ár. Az önkormányzat a szervezésben, valamint a homok és a zsákok biztosításában segített. A hétvégi esőzés szerencsére baj nélkül elmúlt, de aggodalommal figyeltük a víz állást. A hirtelen nagy mennyiségű csapadék már nem először okoz gondot. Olyan helyeken, ahol nincs szabad elfolyása a víznek, mert az áteresz nincs biztosítva, feltorlódik a víz, és a szomszédos ingatlanokat veszélyezteti. A mellékelt képen egy ilyen látható. Legyünk tekintettel szomszédainkra, ne létesítsünk ilyen gátakat, mert komoly baj is lehet belőle! Tegye meg mindenki ami rajta múlik!

Ádánd lakossága nevében is köszönöm az Önkénes Tűzoltók és a Polgárőrség segítségét, aktív munkáját!

Szatmári Kornélia
polgármester

júl 172016
 

Tisztelt ingatlantulajdonosok, tisztelt lakosság!

Tájékoztatni szeretnénk az Önöket érintő fontosabb szennyvízcsatornával kapcsolatos információról, a hozzájárulás megfizetéséről és a rákötésről 2016. május 9-én az Ádándi Szennyvízelvezető Víziközmű Társulat megtartotta záró közgyűlését melyen bejelentette, hogy a társulat ügymenete és ügyfélfogadása 2016. május 31-vel megszűnik. Bár a jogszabályoknak megfelelően a társulat hivatalosan még nem szűnt meg; erre vonatkozó végzés még nem született.

Így ezentúl a hozzájárulások befizetésével – ott ahol még ez nem vagy csak részben került megfizetésre – illetve a csatorna rákötésekkel kapcsolatos ügyek intézésével Ádánd Község Önkormányzata illetékes eljárni. Ha a csatornával kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel akkor bátran keressék az önkormányzatot.

Éppen azért, hogy a további rákötéseket és a hozzájárulások befizetését ösztönözze, a Képviselő-testület 2016. június 2-i ülésén rendeletben határozta meg a hozzájárulás megfizetésének összegét és módját azok részére, akik ezt nem vagy csak részben fizették meg. A hozzájárulás összege: 91.000.-Ft / egységben került meghatározásra, mely összeg megfizetéséről az ingatlan tulajdonosát júliusban jegyzői határozattal fogja az önkormányzat kiértesíteni. Azon esetekben, ahol a tulajdonos ezt az összeget nem tudja egy összegben megfizetni, a rendelet szerint lehetősége van részletfizetést kérelmezni megfelelő indokok alapján.

Ádándon 2014. november 30-án a 6 hónapos próbaüzem végén megtörtént a szennyvízberuházás műszaki átvétele-átadása és a DRV Zrt. részére történő üzemeltetésbe adása. 891 ingatlan kapott bekötési lehetőséget, ebből 599 ingatlan kötött eddig rá a csatornára. Az uniós vissza nem térítendő támogatás feltétele pedig közel a lakott, és ivóvízzel ellátott ingatlanok 100%-nak rákötése volt.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 11. §-a értelmében a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A csatornára pedig csak azon ingatlan tulajdonosa köthet rá, aki a megállapított hozzájárulást valamilyen formában megfizeti és erről igazolást is kap. A csatornára történő rákötés elsősorban saját környezetünk és az egészséges ivóvíz megóvása érdekében a legfontosabb, nem csak a talajterhelési díjfizetési kötelezettség miatt!

KEDVEZMÉNYES RÁKÖTÉSI LEHETŐSÉG:

A rákötések további megkönnyítése és segítése érdekében az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az Önkormányzat kérésére a rákötés megrendelésekor fizetendő szakfelügyeleti díjat a kedvezményes időszakban 1.000 Ft+ÁFA/egyéni bekötés határozza meg.
Ez azok számára vehető igénybe, akik, az Üzemeltető által rendszeresített megrendelő lapot kitöltés és engedélyeztetést követően legkésőbb 2016. augusztus 31-ig leadják az Önkormányzat által kijelölt helyen és időpontban. Ezért az önkormányzat szeretné a még rá nem kötött ingatlanok tulajdonosait ösztönözni a rákötésre, mind pedig ahol ez még nem történt meg a hozzájárulás megfizetésére. 2016. július végén minden olyan tulajdonost, aki még nem fizetett jegyzői határozatban fog az önkormányzat értesíteni. Azokat is értesíteni fogják, akik ugyan megfizették a hozzájárulást de a rákötést még nem valósították meg.

Az önkormányzat kezdeményezésére szervezetten ügyfélfogadási napokon szeretnénk fogadni Önöket a befizetésekkel és a rákötés műszaki megrendelésével kapcsolatosan. Itt az önkormányzat munkatársa és szakembere fogadja majd önöket az ügyintézéssel kapcsolatosan, akihez bátran fordulhatnak bármilyen csatornával kapcsolatos kérdéssel.

Az ügyfélfogadás ideje:

 • 2016. július 30.(szombat) 8.00-16.00 óráig
 • 2016. augusztus 01.(hétfő) 8.00-16.00 óráig
 • 2016. augusztus 02.(kedd) 8.00-16.00 óráig

Az ügyfélfogadás helyszíne:

 • Művelődési ház kisterme, 8653. Ádánd, Árpád utca 31.

Szeretnénk minden segítségükre lenni. Itt egy helyen intézhetik:

 • Hozzájárulással kapcsolatos részletfizetési kérelmet, bármilyen ügyintézés,
 • A hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás kérését a befizetés igazolása mellett,
 • A rákötés műszaki átvételének megrendelését, melyet az önkormányzat továbbít a DRV felé, megkönnyítve önök számára az ügyintézést,
 • Esetleges problémák, kérdések, kérések bejelentése írásban az önkormányzat felé, ami a rákötéssel vagy hozzájárulással kapcsolatos.

Kérjük minél többen, akik ebben érintettek és levelet kapnak jöjjenek el és bátran forduljanak kollégánkhoz.

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

Felhívás

 Posted by at 15:12  No Responses »
júl 152016
 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatása alapján Ádánd településen a Kossuth Lajos és az Árpád utcában 2016. július 18-án (hétfőn) 8:00-tól 12:00 óráig a körforgalmi csomópontban ivóvíz kiváltás munkálatok miatt vízhiány és nyomásingadozás várható.

A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.
Tisztelettel:

Szatmári Kornélia
polgármester

jún 302016
 

hintaÖrömmel adunk hírt róla, hogy befejeződött a játszótér nagyon régóta esedékes (lényegében létesítése óta elmaradt) karbantartása. Ennek keretében a már meglévő játékok megújultak, javítottuk az elhasználódott, veszélyessé vált műanyag burkolatokat, a meglazult csavarokat, hiányzó vagy megrongálódott elemeket.
Kisgyerekes szülők régi kérése volt egy babahinta. A jelenlegi fejlesztés és karbantartás keretében, melyre a képviselő-testület közel hatszázezer forintot különített el, ez is megvalósulhatott: az apróságok ma birtokba vehették az új játékot. Azt kívánom, az ádándi gyerekeknek még sokáig teljen öröme a megszépült játszótérben – mi, felnőttek pedig vigyázzunk rá, hiszen gyermekeinkért van!

Szatmári Kornélia
polgármester

Sajtószemle

 Posted by at 13:41  No Responses »
jún 282016
 

Szakiskola volt egykor az ádándi kastély, tíz éve az enyészeté

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak nincsen elképzelése a lassan tíz éve, 2007-ben bezárt egykori ádándi szakiskola ingatlanának hasznosítására – erre következtetünk abból, hogy a szakiskolákat irányító tárcának egy hónap sem volt elég, hogy választ adjon a hasznosítási terveket firtató kérdésünkre.

291690_robozkas2– Fáj az ember szíve a természetvédelmi oltalom alatt álló park láttán, de az a kisebbik baj, hogy felnövi a fű, az 1800-as években épült hajdani kastély is csak romlik-mállik, kis idő még és az enyészeté lesz, ha senki sem lát fantáziát az ingatlanban – kesereg Lengyel Imre ádándi önkormányzati képviselő. A mezőgazdaságigépész-tanoncok kilenc éve kerültek Ádándról Tabra, akkor zárt be az iskola, és Lengyel Imre azért is bosszús, mert e közben azt olvassa, hogy kevés a szakember az ágazatban, különösen a traktoros, itt meg anno éppen traktorosokat képeztek. A képviselő javasolta a testületi ülésen is, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékesekkel, ne hagyja a faluvezetés, hogy teljesen lepusztuljon a hatalmas park az épületekkel, a község közepén.

– Érdeklődőből akad – tájékoztat Szatmári Kornélia ádándi polgármester. – Legutóbb a külügyi tárca megbízásából készítettek bemutatkozó anyagot, abból a célból, hogy külföldi befektetőknek ajánlják az ingatlant. Szomorú, hogy a Balatontól tíz kilométerre senkinek sem kelti fel az érdeklődését; szociális, vagy oktatási intézménynek volna ideális.

A szakiskola idejében kollégiumnak használt kastély a Perneszi család XVII. századi kastélya helyén épült 1820 és 1827 között, klasszicizáló későbarokk stílusban. Építtetője, Csapody Pál volt a község utolsó (jobbágyfelszabadítás előtti) földesura. A szabadságharcban nemzetőr századosként vett részt. A szabadelvű nagybirtokos vendége 1849. márciusában Roboz István kötcsei születésű író, a Somogy című hetilap későbbi megalapítója volt. Roboz ezt így örökítette meg: „1849 márciusában Csapody Pál meghívta ádándi kastélyába választóinak törzskarát, többek között engem is, ki egyik szónoka voltam. Mi már ott találtuk, mint véletlen vendégeket, báró Wesselényi Miklóst, báró Kemény Zsigmondot, gróf Viczayt stb. Estve vacsoránál a kápolnai csatáról vitatkoztunk s mohón olvastam fel a Kossuth Hírlapjának erre vonatkozó közleményét… Vacsora után maga Csapody kísért fel az egyik emeleti szobába, hálásra. Itt írtam éjféli órákban a Kossuth imát. Másnap tíz órakor reggelinél engedelmet kértem, hogy felolvassam; ami meg is történt.”

1850-ben a Csapody Pál híres telivér méneséből összeállított ötösfogat szállította Ferenc József császárt Kaposvárról Keszthelyre, gróf Festetics Taszilóhoz; egy hajtásban tették meg a 85 kilométert. Csapody maga is jó lovas, remek fogathajtó és kiváló lótenyésztő volt. Ma is áll az uradalmi istálló épülete és ezzel átellenben a valamikori (feltételezhető) kocsiszín, amelyet a világháború előtt marhaistállónak használtak. Ma ebben működik a község művelődési háza.

(Fónai Imre, Somogyi Hírlap)

Hirdetmény

 Posted by at 15:48  No Responses »
jún 172016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. június 23-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
 3. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Tájékoztatás éves hídvizsgálat eredményéről
 5. Kinizsi utcai játszótér karbantartása
 6. Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről
 7. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata a MÁK jelzése alapján
 8. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

máj 302016
 

irodaAz Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkatársat keres.
Munkakör: adó- és szociális ügyek intézése. Jelentkezni személyesen az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél.
Érdeklődni: 84/357-552.

máj 242016
 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Területi Zöldterület Karbantartási Egysége Miskolc megkezdi a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

 • Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit Siófok-Kaposvár viszonylatában 2016. június 9-én időpontokban gyomirtják.
 • A vonat tervezett indulása 5.00 óra, befejezése a napi program teljesítése.
 • A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
 • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
 • Alkalmazott gyomirtó szerek: SHARPÉN 330 EC; MEZZO; KYLEO EFFECT; COLOMBUS; BIO-FILM BF55; AMEGA 480 SL

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Szatmári Kornélia
polgármester