Eskütétel

 Szerző: - 08:40  Vélemény? »
okt 232014
 
testulet2014

Mater Zsolt képviselő, Lengyel Imre képviselő, Fehér József képviselő, Szatmári Kornélia polgármester, Bene László képviselő, Németh Ilona alpolgármester, Harta János képviselő

Megtartotta alakuló ülését, és letette az esküt Ádánd község új képviselő-testülete, valamint Szatmári Kornélia polgármester. A testület egyhangú szavazással döntött az alpolgármester személyéről (Németh Ilona), és megválasztotta a bizottságok tagjait:

 • Pénzügyi bizottság: Bene László (elnök), Mater Zsolt (a bizottság tagja), Dobár Ferencné (nem képviselő tag)
 • Szociális bizottság: Fehér József (elnök), Lengyel Imre (a bizottság tagja), Harta János (a bizottság tagja)
okt 172014
 

Ádánd község önkormányzatának újonnan megválasztott képviselő-testülete nyilvános alakuló ülését 2014. október 22-én (szerdán) 17:30 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról
  Előterjesztő: Vörös György, a helyi választási bizottság elnöke
 2. Képviselő-testületi tagok eskütétele
  Közreműködik: Vörös György, a helyi választási bizottság elnöke
 3. A polgármester eskütétele
  Közreműködik: Vörös György, a helyi választási bizottság elnöke
 4. Az SZMSZ módosítása, illetve az felülvizsgálatáról való rendelkezés
  a.) Az SZMSZ módosítása
  b.) Az SZMSZ felülvizsgálata
 5. Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
 6. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
 7. A bizottságok külső tagjainak eskütétele
 8. Az alpolgármester megválasztását lebonyolító ad-hoc bizottság megválasztása, a titkos szavazás menetének meghatározása
  a.) Ad-hoc bizottság megválasztása
  b.) Titkos szavazás lebonyolításának meghatározása
 9. Az alpolgármester megválasztása
 10. Az alpolgármester eskütétele
 11. Tájékoztatás a polgármester illetményéről
 12. A polgármester költségtérítése
 13. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása
 14. A gazdasági program kidolgozására megbízás
 15. Képviselői tiszteletdíjak
 16. Javaslat Pollák Tibor polgármesteri megbízatásának megszűnésével összefüggő munkajogi intézkedésekre
  a.) Szabadság megváltása
  b.) Végkielégítés
 17. Egyebek:
  a.) Társulási tanácsban történő képviselet
  b.) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás
  c.) Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás
  d.) Adóhatóságoz történő bejelentési kötelezettségről tájékoztatás

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Hirdetmény

 Szerző: - 13:34  Vélemény? »
okt 172014
 

Ádánd község roma nemzetiségi önkormányzata alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 17:30 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

 1. A választási bizottság elnökének jelentése a választás eredményéről
 2. A nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi tagok eskütétele: (Njtv. 100. §)
 3. Javaslat az SZMSZ megalkotására
 4. Ügyrendi döntés az elnök, elnökhelyettes, illetve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselők megválasztása titkos vagy nyílt szavazással való megválasztása ügyében:
 5. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére kijelölt képviselők megválasztása: (Njtv. 103. § (3) bek.)
 6. Az elnök megválasztása: (Njtv. 88. §, 105.§ (1) bek.)
 7. Az elnökhelyettes megválasztása: (Njtv. 88. §, 105.§ (1) bek.)
 8. Egyebek:
  a) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
  b) A méltatlanság szabályai, tájékoztató a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel szabályairól

Tisztelettel:
Vörös György, a Helyi Választási Bizottság Elnöke

okt 162014
 

Nyaraló, hétvégi ház és pincetulajdonosok figyelmébe!

betoroA megye belső területein kialakított hétvégi házas, borospincés övezetekben a szüreti munkákat követően ritkábban fordulnak meg a tulajdonosok, ami kedvező feltételeket biztosít a betöréses lopások elkövetéséhez. A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!
A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi szempontból az a különbség, hogy amíg az előbbi állandóan lakott, addig az utóbbi csak időszakosan. A vagyonvédelmet ennek megfelelően kell megszervezni. A kétfajta épület védelmi jellegében sok közös elem található.

Egy kattintás a továbbolvasás… ››

okt 132014
 

Tisztelt Választók!

A Nemzeti Választási Iroda információi alapján 2014-ben az önkormányzati választáson Ádándon a névjegyzékbe vett választópolgárok 51,16%-a szavazott. A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok (916 érvényes szavazatból):

 

Polgármesterjelöltek Jelölő szervezet Szavazat
1 Szatmári Kornélia Független 506 (55,2%)
2 Pollák Tibor Független 410 (44,8 )

 

A megválasztott képviselők száma 6. A jelöltekre leadott szavazatok (893 érvényes szavazatból):

Képviselőjelöltek Jelölő szervezet Szavazat
1 Németh Ilona Független 436
2 Fehér József Független 420
3 Bene László Független 399
4 Mater Zsolt Független 397
5 Lengyel Imre Független 370
6 Harta János Független 351
7 Csehkis Balázs Független 345
8 Dobár Ferencné Független 337
9 Csaba Sándor Független 321
10 Bíró József Független 263
11 Szilasyné Kökönyei Andrea Független 249
12 Nagy Péter Független 221
13 Pozsár Tiborné Független 214
14 Szabó Béla Független 159
15 Friedrich Ottó Független 131
16 Molnár Jánosné Független 125

A részletes eredmények a Nemzeti Választási Iroda honlapján találhatók.
Gratulálunk a sikeresen szereplő jelölteknek, és eredményes közös munkát kívánunk a következő öt évre!

okt 072014
 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázati kiírás a linkre kattintva letölthető.

okt 012014
 

kullancsAz ősz a kirándulások szezonja. Magyarországon a Dunántúl, azon belül Somogy megye a kullancsok által fertőzöttebb területek közé tartozik. A közelmúltban Ádándon sajnos Lyme-kóros fertőzés is történt, ezért javasoljuk, hogy kutyasétáltatás, gombászás vagy szabadban végzett munkák után alaposan nézze át magát (gyerekeit, kutyáját)! Ha kullancsot talál, azt minél előbb távolítsa el, és bármilyen kellemetlen tünet esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz!

Hirdetmény

 Szerző: - 14:16  Vélemény? »
okt 012014
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő, nyilvános ülését 2014. október 6-án (hétfőn) 14:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

 1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
 2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
 3. Helyi adórendelet felülvizsgálata
 4. Közterületek elnevezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
 6. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása
 7. Az Ádándi Óvoda 2014/2015. évi munkatervének véleményezése
 8. Gyógypedagógus biztosítása az óvodában
 9. Az óvoda alapító okiratának a módosítása
 10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez
 11. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről

Tisztelettel: Pollák Tibor polgármester

Hirdetmény

 Szerző: - 14:05  Vélemény? »
okt 012014
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete renkívüli, nyilvános ülését 2014. október 3-án (pénteken) 13:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

 • A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
  (Véleményezi: Szociális Bizottság 2014. október 2-án)

Tisztelettel: Pollák Tibor polgármester

szept 262014
 

kaoszGondok a zárszámadás körül

Ahogy azt a néhány hete közzétett beszámolóban ígértük, tájékoztatjuk a közvéleményt az önkormányzat könyvelése körül kialakult tarthatatlan helyzetről. Megírtuk, hogy a 2013-as év zárszámadásában súlyos és alapvető hibákat, megmagyarázhatatlan ellentmondásokat találtunk, ezért azt idén augusztus végéig sem tudta elfogadni a képviselő-testület. Kiderült, hogy a Magyar Államkincsárhoz a polgármester által korábban benyújtott verzió számos lényeges ponton különbözött az ugyancsak Pollák úr által utólagos elfogadásra májusban elénk terjesztett változattól. Nyilvánvalóvá vált, hogy a zárszámadás összességében nem fedheti a valóságot. Egy kattintás a továbbolvasás… ››