máj 222015
 
08 02
03 04

Az önkormányzat dolgozói, valamint közmunkásaink egyik csapata sorra felújította a község régóta elhanyagolt, leromlott állapotú buszmegállóit. Az elkorhadt, törött elemeket, a hiányzó palát pótolták, a faszerkezetet pedig lefestették. Az így megújult buszmegállók – rendszeres karbantartás mellett – még további évtizedekig szolgálhatják a község lakóit.

01 06

Az utak javításából megmaradt aszfaltzúzalékkal sikerült kijavítani a Jókai utca vízmosások által járhatatlanná tett felső végét is, így a gazdák ismét meg tudják közelíteni a domb tetején levő földjeiket. Az önkormányzat saját dolgozói készítették el maradék térkőből a húsbolt bejárata előtti új lépcsőt.

05 07

A közmunkások folyamatosan dolgoznak a megsüllyedt, gazzal benőtt járólapok újrarakásán, így a Kossuth Lajost utca felső szakaszán mostanra újra járható lett a járda. Ezzel párhuzamosan halad a Zrínyi utcában az eltömődött árkok és átereszek rendbetétele.

09 10

Közmunkásaink másik csapata eközben művelésbe vette az eddig jórészt kihasználatlan iskolakertet, ahol az iskola konyhája számára termesztenek különféle zöldségeket.

máj 182015
 

teszedd2015Nagy sikerrel zajlott 2015-ben Ádándon a TeSzedd! környezetvédelmi akció. A megmozduláson településünkön mintegy 130 önkéntes vett részt, akik a község útjai mentén, közterületein összesen 30 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze. Szeretném megköszönni valamennyi önkéntesnek a részvételt – mindazoknak, akik vállalták, hogy ezt a szép szombat délelőttöt a falu megszépítésével töltik! Köszönöm az iskolásoknak és szüleiknek, a helyi civil szervezeteknek, az Ádándért Egyesületnek, a Sabaki Baráti körnek a közreműködést! Külön köszönöm a helyi vadásztársaságnak, akik a falu külterületén rengeteg olyan limlomot, hulladékot gyűjtöttek össze, amit most, az akció keretében nem tudtunk ugyan elszállíttatni, de erre lehetőségünk lesz a június 8-i lomtalanításkor, mely a születésnapját ünneplő község rendbetételének következő állomása lesz!

A szemétszedésen készült fényképek Ádánd Facebook oldalán megtekinthetőek!

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Hirdetmény

 Szerző: - 12:37  Vélemény? »
máj 152015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2015. május 21-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak átfogó értékelése (2014.)
 2. A Balatonszabadi Családsegítő Szolgálat és az Ádándi Védőnői Szolgálat beszámolója tevékenységükről
 3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
 4. Beszámoló az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2014. évi pénzmaradvány megállapítása, zárszámadási rendelet elfogadása
 5. Pályázat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására (konyha  elújítás)
 6. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
 7. Az önkormányzat gazdasági programjának a jóváhagyása
 8. Szennyvízintenzitás növelésére jóváhagyott támogatással kapcsolatos intézkedések megvitatása (Szóbeli előterjesztés)
 9. Emlékkő felállításáról való döntés a település 750 éves fennállásának alkalmából
 10. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységéről
 11. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

máj 142015
 

teszedd-header-2015

Ádánd község új önkormányzata a szívén viseli a környezetvédelem ügyét, és kötelességének érzi, hogy a civil szervezetekkel és a lakossággal összefogva aktívan tegyen a település tisztaságáért, valamint az egészséges, élhető környezetért. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy Ádánd község – négy év után – az idén ismét részt vesz a nagy sikerű, országos “TeSzedd!” környezetvédelmi akcióban. Ennek keretében a szervezők ingyen elszállítják a településen összegyűjtött szemetet, a szemétszedéshez pedig zsákokat és védőkesztyűket biztosítanak.

Tisztelt ádándi polgárok! Községünkben nagyon komoly problémát jelent az utak mentén, köztereken, erdőszéleken eldobált szemét. Vannak néhányan, akik úgy gondolják, hogy ők maguk nem hajlandóak pénzt áldozni az általuk termelt hulladék elszállítására, és ennek költségeit inkább másokkal – mindannyiunkkal – fizettetik meg. A közterületeken illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása évről évre rengeteg energiát és komoly összegeket emészt fel a falu költségvetéséből – mindannyiunk közös pénzéből.

Most arra kérjük az igényes, tiszta környezetért tenni kész, felelősen gondolkodó polgárokat, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz! A szemétszedés május 16-án, szombat reggel 9 órakor kezdődik. Két találkozási pontot jelöltünk ki: az egyiket a művelődési ház előtt, a másikat pedig a Kis-Koppány hídjánál levő öreg pálinkafőzőnél. Kérjük az önkénteseket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és tegyük közösen szebbé, tisztábbá az idén 750. születésnapját ünneplő Ádándot!

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

máj 042015
 

Ádánd község önkormányzata 840,153 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból szennyvízberuházást hajtott végre, mely csatornahálózat kiépítést és szennyvíztisztító telep építést jelentett Ádánd községnek.

Ádánd Községben a 6 hónapig tartó próbaüzem után, 2014. november 28-án megtörtént a szennyvízhálózat és szennyvíztelep műszaki átadás- átvétele, melyet az SZC Ádánd Konzorcium, mint kivitelező adott át Ádánd Község Önkormányzatának.

szechenyi2020Ádánd településen 2012-ben írták alá a támogatási szerződést, mely „A szennyvízelvezetés- és kezelés problémáinak megoldása Ádánd településen a csatornahálózat kialakításával és szennyvíztisztító telep építésével” című projekt megvalósítására vonatkozott. Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 840,153 millió Ft volt, 85%-os támogatásintenzitás mellett, amely egy közel nettó 1 milliárd Ft összköltségvetésű beruházást jelentett a településnek. A megépült rendszer főbb műszaki paraméterei 14650 fm gerincvezeték, 4730 fm nyomóvezeték, 431 fm nyomott vezeték, 4 db szennyvízátemelő és 855 db ingatlan bekötés. A szennyvíztisztító telep névleges hidraulikai kapacitás 230 m3/nap. A csatornahálózat és a telep építése mintegy 8 hónapot vett igénybe, az utak helyreállítása további 4 hónapot. Ezek után kezdődhetett meg a 6 hónapos próbaüzem, miután 2014. november 28-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A településen keletkező és összegyűjtött szennyvizek, a tervezett csatornahálózati rendszeren keresztül az ádándi szennyvíztisztító telepre kerülnek. Az itt megtisztított szennyvíz a telepről a Kis-Koppány patakba, majd onnan a Sió csatornába kerül. Az ütemezésnek megfelelően fejeződött be a projekt, így 2015. március 6-án a projektzáró rendezvényen megtörtént a szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadása is. Ez a közel 1 milliárdos fejlesztés Ádánd község életében egy fontos állomás lett a modernizáció útján, mely újabb lehetőségeket kínál a településnek a jövőbeni fejlődés és élhetőbb környezet eléréséhez.

ápr 222015
 

hetye3A mai napon földmunkákkal folytatódott a hetyei templom környezetének rendbetétele. A megyei örökségvédelem, a kaposvári múzeum, valamint Sári Ferenc vállalkozó munkatársai és munkagépei segítségével feltöltöttük a műemlék körül, illetve annak belsejében az elmúlt évtizedekben ásott rablógödröket. A templomrom állagát ezek veszélyeztették a leginkább, hiszen a csapadékvizet eddig a torony alapjaihoz vezették. A műemlék körül, annak védelmében most kifelé lejtő rézsűt alakítottunk ki. A következőkben az önkormányzat pályázni kíván a templomrom műemlékvédelmi felújítására, védőtető megépítésére, valamint a templomnak és környezetének szakszerű régészeti feltárására. A rekonstruált alaprajzzal, és az ekörül kiépített parkkal, padok és tájékoztató táblák kihelyezése után a műemléket a nagyközönség számára is látogathatóvá kívánjuk tenni – ezáltal egy újabb, turistákat vonzó célponttal bővülne az idén 750. születésnapját ünneplő Ádánd.

Hirdetmény

 Szerző: - 14:53  Vélemény? »
ápr 222015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését 2015. április 22-én (szerdán) 16:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. Gépjármű beszerzési pályázat
 2. “Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, DDOP–3.1.3/G-14 kódszámú pályázat
 3. Az önkormányzat gazdasági programjának a jóváhagyása

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

ápr 182015
 
faultetes 10

A közreműködők

Az Ádándért Egyesület szervezésében, Ádánd község önkormányzatának közreműködésével és a Sabaki Baráti Kör részvételével tereprendezést tartottunk és fákat ültetettünk a hetyei templomrom körül a műemléki világnap és a Föld napja alkalmából. A kellemetlen, hűvös és szeles idő ellenére nagyon sokan eljöttek, hogy a “750 éves Ádánd” jubileumi rendezvénysorozat részeként segítsenek szebbé varázsolni ennek a páratlanul értékes műemléknek a környezetét.

A torony körül a munkálatok szerdán földmunkákkal folytatódnak. Betemetjük az oktalan “kincskeresők” által az elmúlt évtizedekben ásott rablógödröket, amelyek az esővizet eddig a torony alá vezették, alaposan meggyengítve ezzel az alapokat – ami miatt a rom mostanra néhány fokkal megdőlt. Megóvása érdekében a legsürgősebb feladat most a vízelvezetés megoldása lesz.

A tereprendezéshez a civil szervezeteken kívül eddig is rengeteg segítséget kaptunk a megyei műemlékvédelem munkatársaitól, valamint a környező földek bérlőjétől, Sári Ferenctől, aki munkagépekkel segítette a munkánkat, kiirtva a rom körül elburjánzott akácbozótot, és megtisztítva a területet a gaztól. A facsemetéket részben az Ádándért Egyesület tagjai, részben az önkormányzat biztosította, valamint Katona Tamás adományozott három, saját nevelésű csemetét, aki építészként régóta a szívén viseli a templomrom sorsát.

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki eljött, és rászánta ezt a napot arra, hogy segítsen a templomrom környékét rendbe tenni! Azt hiszem, sikerült bebizonyítanunk, hogy Ádánd igenis gondos és méltó gazdája lehet ennek a gyönyörű, középkori műemléknek.

Minden közreműködőnek és támogatónak köszönjük a részvételt!

(A faültetésen készült fényképek Ádánd Facebook oldalán láthatóak!)

ápr 082015
 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Siófok tájékoztatása alapján értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a településen 2015. április 13-án (hétfőn) 08:00-13:00 között karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható.

Az esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket!

Ádánd Község Önkormányzata

ápr 072015
 

penzugyAz Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkatársat keres. Munkakör: könyvelés, költségevetéssel, beszámolóval kapcsolatos feladatok.

Alkalmazási feltétel: mérlegképes könyvelői végzettség, költségvetési szervnél szerzett gyakorlat. Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk!

Jelentkezni: személyesen.
Érdeklődni: 84/357-552