Hirdetmény

 Posted by at 19:49  No Responses »
nov 282016
 

A DRV Zrt tájékoztatása szerint Ádánd település egész területén 2016. november 29-én (kedden) 08 és 13 óra között karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható.
Ivóvizet a fenti időszakban ivóvízszállító tartálykocsiból lehet vételezni.

A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő. A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul.

A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 19:07  No Responses »
nov 082016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. november 10-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Beszámoló az adóztatásról és az adóvégrehajtásról
 2. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
 3. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának a megtárgyalása, valamint az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet felülvizsgálata
 4. Iskolai körzethatárok véleményezése
 5. Ingatlan vételi ajánlat megtárgyalása
 6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében megjelenő pályázati lehetőség ismertetése, döntés a pályázaton való részvételről
 7. Adatszolgáltatási megállapodás a DRV Zrt-vel
 8. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak a végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági és jegyzői döntésekről, valamint a polgármester két ülés közti tevékenységégről
 9. Egyebek
  • idősek karácsonya
  • közmeghallgatás időpontjának a meghatározása
  • év végi jutalmazás

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Meghívó

 Posted by at 14:40  No Responses »
okt 182016
 

1956_logo„Piros a vér a pesti utcán.
munkások, ifjak vére folyt
-a háromszín- lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.”

Szeretettel meghívjuk Önt az Ádándi Önkormányzat és az Ádándi Fekete István Általános Iskola 8. osztályos tanulói által rendezett október 23-i megemlékezésre.
Időpont: 2016. október 21. 11 óra
Helyszín: Ádándi Művelődési Ház
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a kisteremben látható kiállításra is, mely Nikovics Tibor alkotásait mutatja be!

okt 142016
 

ten-shin-kaiSzeretettel várunk minden érdeklődőt október 17-én, hétfőn 18 órakor tartandó aikidó nyílt napra a Pannon Harcművészeti Akadémia szervezésében!
Helyszín: Ádándi Művelődési Ház, színházterem
Akinek esetleg van felszerelése (karate ruha), hozza magával! A bemutató időtartalma egy óra lesz.

Ádándi Művelődési Ház

okt 042016
 

Ádánd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

További részletek a pályázati kiírásokban olvashatók:
Pályázati kiírás (A típusú)
Pályázati kiírás (B típusú)

Hirdetmény

 Posted by at 11:29  No Responses »
szept 172016
 

Tisztelt Lakosság!

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 41.§-ban foglaltak alapján Ádánd község településrendezési terveinek a Ságvár-Som kerékpárút feltüntetéséhez szükséges módosított dokumentációját véleményezésre közzéteszem.
Írásos véleményüket 15 napon belül szíveskedjenek az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni.

A rendezési terv ide kattintva letölthető!

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 302016
 

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal adó- és szociális ügyintézői munkakörbe önálló, pontos munkavégzésre képes, jó kommunikációs készségű igazgatási ügyintéző munkatársat keres.
Jelentkezni személyesen az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél. Érdeklődni: 84/357-552

aug 262016
 
muvhaz

A nagyterem 2005-ben és 2016-ban

Az Ádándi Művelődési Ház évtizedes kihasználatlanság után ébredezik Csipkerózsika-álmából. Az előző ciklusból megörökölt áldatlan állapotokat lassan felszámoljuk: korábban hónapszámra üresen álltak a termek, és hegyekben tornyosultak az intézmény kifizetetlen közüzemi számlái – és bizony az is megesett, hogy a felhalmozódott tartozások miatt a szolgáltató egy báli rendezvény közepén zárta el a gázt. Mára a művelődés háza számos klubnak, szakkörnek, csoportos foglalkozásnak ad otthont, és rendszeressé váltak a rendezvények, kulturális programok, színpadi előadások is.

Ezek a változások indokolták, hogy az épület legutóbbi, 2005-ös felújításakor elnyert formájánál méltóbb színterévé váljon a helyi kultúra eseményeinek, és a kor elvárásainak megfelelő színvonalon képviselje községünket a látogatók előtt:

 • Alig egy évtizeddel a legutóbbi „korszerűsítés” után halaszthatatlanná vált elsősorban a (leginkább az 1950-es évek állapotait idéző, vállalhatatlan színvonalú) vizesblokk teljes körű felújítása.
 • Ezzel együtt a régi vetítő helyiségből új melegítőkonyhát alakítottunk ki.
 • Megújult a színpad tönkrement padlózata.
 • A nagytermet kifestettük.
 • A nézőtérre a tönkrement, kényelmetlen székek helyett újakat vásároltunk.
mosdok

A mosdó a felújítás előtt, és utána

A szükséges munkálatok során (saját munkatársainkon túl) igyekeztünk elsősorban helyi vállalkozókkal együtt dolgozni, de sok segítséget, felajánlást kaptunk helybeli magánszemélyektől is (külön kiemelném itt Póczik Csabát, aki kifestette a nagytermet), nekik ezúton is szeretném a legnagyobb tisztelettel kifejezni köszönetemet és nagyrabecsülésemet a közég nevében is.
Kívánom, hogy Ádánd polgárai örömmel vegyék birtokba a megszépült művelődési házat! Bízom benne, hogy tudunk vigyázni rá, és még sok-sok évig lehet méltó színtere az egyre aktívabb és színesebb helyi kultúrának.

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 242016
 

hagymaA sok-sok éve elhanyagoltan, kihasználatlanul álló iskolakertet tavaly közmunkásaink segítségével művelésbe vettük, ahol azóta az általános iskola konyhája számára helyben termesztünk zöldségféléket, ezzel is segítve az ádándi gyerekek egészséges táplálkozását. Az idén kiemelkedően szép lett a hagymatermés: összesen 41 zsáknyit takaríthattunk be. Ezúton szeretném megköszönni közmunkásainknak a szép munkát!

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 242016
 

Ádánd község önkormányzata nevében szeretném tisztelettel megköszönni mindazon cégek és magánszemélyek önzetlen támogatását, akik munkájukkal, felajánlásaikkal lehetővé tették, hogy az idei, nagy sikerű falunapi rendezvényünk a megfelelő színvonalon megvalósulhasson. A közösségért, a helyi kultúráért végzett munkájukat, anyagi és tárgyi hozzájárulásukat vendégeink, valamint a település minden polgára nevében ezúton is tisztelettel köszönöm! (Támogatóink listája itt olvasható)

Szatmári Kornélia
polgármester