Hirdetmény

 Szerző: - 11:37  Vélemény? »
nov 242015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2015. november 25-én (szerdán) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről. A költségvetési rendelet módosítása
 2. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 3. SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés kötése
 4. A Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 5. Iskolai körzethatárok véleményezése
 6. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről
 7. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

nov 182015
 

visszafizTelepülésünkön 2014 novemberében lezárult a szennyvízberuházás – a műszaki átadást követően megnyílt a lehetőség a lakosság előtt, hogy rácsatlakozhasson az elkészült hálózatra. A projekt gazdája és a beruházás lebonyolítója Ádánd Község Önkormányzata volt. A lakossági hozzájárulások beszedésére és kezelésére Víziközmű Társulat alakult.
A teljes beruházás 985 millió Ft-ba került, melynek 15%-a önrészként a lakosságra és az önkormányzatra hárult. A Víziközmű Társulat a 15% önrész figyelembevételével számolta ki a befizetendő lakossági hozzájárulás összegét. Időközben a 2014 őszén megalakult új képviselő-testület pályázati kiegészítésként igényt nyújtott be a pályázat támogatási intenzitásának növelésére, vagyis a lakossági hozzájárulás mértékének a csökkentésére. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, ezáltal a lakosságra és az önkormányzatra háruló önrészt sikerült 9%-ra mérsékelnünk. Ennek köszönhetően több mint 30 millió forint megmaradt a pályázat végelszámolásakor.

Testületünk ekkor, 2015 májusában olyan határozatot hozott, hogy ezt a megmaradt összeget szeretné visszautalni a lakossági befizetőknek. Ahhoz azonban, hogy ezt teljesíteni tudjuk, az önkormányzatnak szüksége lett volna a befizetők tagnyilvántartására és egy megállapodásra – a Víziközmű Társulat részéről azonban semmiféle együttműködési szándékot nem tapasztaltunk: a többször igényelt nyilvántartást és egyéb pénzügyi adatokat nem kaptuk meg – hivatalos leveleink válasz nélkül maradtak. Enélkül azonban nem volt lehetőségünk a megmaradt összeg visszautalására.

Tekintettel arra, hogy minden egyes hónap késlekedés a befizetőknek jelent újabb terheket, hiszen a Víziközmű Társulat működésének költségeit a lakossági hozzájárulásokból fedezi, úgy határoztunk, hogy a megmaradt összeget átadjuk az elszámolás alatt álló társulatnak azzal a feltétellel, hogy azt a rendelkezésükre álló tagnyilvántartás alapján kötelesek hiánytalanul, és késlekedés nélkül visszautalni a befizetőknek.

Fentiek alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat sikeres pályázatának eredményeképp a nagyjából 670 befizető (a társulat hiányzó adatszolgáltatása miatt ennél pontosabb adatokkal sajnos nem rendelkezünk) háztartásonként mintegy 40-45 ezer Ft visszatérítésre jogosult a Víziközmű Társulattól.

Ádánd Község Önkormányzata nevében:

Szatmári Kornélia
polgármester

Sajtószemle

 Szerző: - 21:11  Vélemény? »
nov 162015
 

„Aki dalol, sose fárad el” – Ádánd kulturális kincse a népdalkör

A 2012-es Fölszállott a páva szóló kategóriájában győztes Csizmadia Anna szülei is ott énekeltek szombaton a kupuszinai népdalkör tagjaként az ádándi kultúrház színpadán – ők is a harminc éves Ádándi Népdalkört köszöntötték.

30 eves a nepdalkor– A fiúk még csak huszonöt évesek – pontosítottak az Ádándi Népdalkör hölgy tagjai, hiszen harminc éve, Luca napján még asszonykórusként alakultak; a gálán aztán a férfiak (maradjunk inkább ennél, hiszen az énekkari tagok többsége már nyugdíjas korú) virággal köszönték meg a színpadon, hogy a nők anno befogadták őket. Házi Ferencné vezette az énekkart már az első próbán is és azóta is.

Szatmári Kornélia ádándi polgármester szerint a három évtized során a település kulturális kincse lett az együttes, mely valóságos missziót végez, közösséget teremt. A polgármester bejelentette: a képviselő-testület százezer forintos „születésnapi” támogatást szavazott meg a falunak számos dicsőséget szerző énekkarnak.

– Az ott egy kupuszinai ház a Zöldfa utcából, talán a Kiss Pistáék portája – bökött egy fellépésre váró kupuszinai (bácskertesi) dalos hölgy az ádándi kultúrház falán lógó festményre. Elárulta: még a tűzoltóparancsnok is elkísérte őket a nyugat-bácskai Duna-partról, neki ezúttal azt a feladat jutott, hogy a lányok-asszonyok pántlikáját és cipőcsatját ellenőrizze. A Kupuszinával szomszédos Doroszlóról is jöttek énekesek (mindkettő színmagyar hagyományőrző falu), a csókaiak a Rákóczi-induló szöveges verziójával rukkoltak elő (velük azóta él az ádándiak kapcsolata, amióta a kárpátaljai Técsőn egy fellépés utáni vacsorán a céklaleves bekanalazása utáni jó hangulatban egymásra találtak), egy alapító ádándi énekestől, Neisz Péternétől pedig megtudtuk: a „tényleges” születésnapra, december 13-ra talán a harminc év történéseit feldolgozó kötet is megjelenik; Házi Ferencné albuma-naplója alapján történetesen éppen férjura, az egyesület elnöke, Neisz Péter állítja össze.

Neisz Péter elnök előzőleg a színpadon Márait idézte, miszerint „ha ünnepelsz, ünnepelj egészen”, ezért hívták meg partneregyütteseiket, köztük a látrányiakat is, hiszen éppen Látrányban kapták meg első Arany Páva minősítésüket, amit még négy követett. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő levélben köszöntötte a népdalkört, azt a cserkészmondást idézve, hogy „aki dalol, sose fárad el”.

(Forrás: Fónai Imre, Sonline.hu)

nov 162015
 

kmbÁdánd község új körzeti megbízottja Tóth János rendőr főtörzsőrmester. aki a következő telefonszámon érhető el a hét minden napján, a nap 24 órájában:

+36-20/45-20-842

Hirdetmény

 Szerző: - 10:26  Vélemény? »
nov 062015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését 2015. november 12-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. Új körzeti megbízott bemutatkozása, szolgálati lakás kiutalása
 2. Előterjesztés a temetőrendelet felülvizsgálatáról
 3. Csapadékvízelvetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése ügyében döntés
 4. „Árpád utcai járda felújítása” megnevezésű projekttel kapcsolatos kérelem
 5. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Felhívás

 Szerző: - 14:13  Vélemény? »
nov 032015
 

fejfaAz 1999. évi XLII. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, valamint a 1/2006 (II.10.) önkormányzati rendelet szabályozza a köztemetők működtetését.

Ádánd Község Önkormányzata felhívja a hozzátartozók figyelmét az 1990. év előtti sírhelyek újraváltására. A sírhelyek lejárati ideje 25 év. A lejárat után újra meg nem váltott sírhelyek megszüntethetők és újra értékesíthetők. Az érintett sírhelyeket az alábbi címen kérjük újra megváltani vagy lemondási szándékukat írásban jelezni:

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.
Tel.: 84/357-552

nov 022015
 

Ádánd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázattal kapcsolatos részletes tudnivalókat az alább letölthető dokumentumok tartalmazzák:
Pályázati kiírás 2015. (A típusú)
Pályázati kiírás 2015. (B típusú)

A részletekről tájékozódni az alábbi linkeken lehet:
http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

szept 132015
 

2015. május-szeptember

„Ha rövid időre is, néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni
a megtett utat, és talán – miért is ne? – örülni neki, hogy eljutottunk idáig.”
(Jorge Bucay)

Dolgos hétköznapok és felemelő ünnepek vannak mögöttünk; az ősz beköszöntével úgy gondolom, ideje visszatekinteni az elmúlt hónapok eseményeire.

 • A 750 éves Ádánd programsorozat eddigi programjai sikeresen lezajlottak. A Pünkösd kupa alkalmából rendbe tettük a sportöltözőt: újraraktuk a tetőt, mert beázott és el volt korhadva a lécek jó része, bent és kint festettünk, padlót burkoltunk. Ehhez a felújítási munkához csak saját erőt vettünk igénybe. A hat környékbeli és helybeli csapat részvételével tartott focitorna jól sikerült.
 • “Megelevenedő múlt” címmel kiállítás nyílt a művelődési ház kistermében az ádándiak emlékeiből. Fényképes beszámoló olvasható Ádánd honlapján, és híradás jelent meg róla a Somogyi Hírlapban is. Múltszilánkok villantak fel, és megható pillanatok is akadtak a megnyitón, ahol a relikviák adományozói is megjelentek, és tárlatvezetést tartottak.
 • Közben rajz és fotópályázat is meghirdetésre került Ádándról, az elkészült pályaművek a művelődési ház nagytermében voltak láthatók. A díjak átadására a falunapon került sor a “Virágos porta” pályázatunkra érkezett nevezések díjazásával együtt. Mindannyiunk örömére sokan vettek részt ezeken a pályázatokon.
 • Májusban beneveztünk a “TeSzedd!” országos szemétszedési akcióba. Megteltek a jelenléti ívek, sok gyerek és felnőtt szedte a szemetet a falu közterein. Az akció keretében ingyen elszállították az összeszedett hulladékot.
 • Nem sokkal később, június elején (öt év kihagyás után) lomtalanítási akciót szerveztünk. A Zöldfok Zrt. teherautói több napon keresztül hordták a lomot, a lakosok kihasználták ezt a lehetőséget.
 • Egy nagy illegális szemétlerakót is felszámoltunk a Siómente Zrt. és az önkormányzat területén, a község határában. A Siómente saját eszközeivel behordta a szemetet Ádánd belterületére, a területet rendezte, a Zöldfok pedig elszállította a hulladékot. Közmunkásaink és saját munkatársaink munkaerejükkel segítettek. Ez az akció, valamint a lomtalanítás az önkormányzatnak nem került külön pénzbe, ugyanis szemétszállítási szerződésünk évi egyszeri lomtalanítás díját is tartalmazza.
 • Az egészségügyi centrum fejlesztésére elnyert pályázat keretében légkondicionáló berendezéseket szereltettünk a rendelőkbe és a felnőtt váróba, melyek jó szolgálatot tettek a nyári kánikula idején.
 • Új bútorok, informatikai és orvosi eszközök is megrendelésre kerültek a pályázati pénzből. A bútorok már megérkeztek, a többi dolog eztán érkezik az ősz folyamán.
 • Több intézményünket kifestettük a nyár folyamán: a volt “Pártok házát”, ahová a Gyermek- és Családvédelmi Szolgálat költözött, valamint az ugyanitt található körzeti megbízotti irodát , az önkormányzati konyhát, az egészségügyi centrumot – ahol a fa nyílászárókat is lefestettük – valamint az önkormányzati hivatal jó részét.
 • Júniusban művészeti tábornak adtunk helyet: a Független Képzőművészeti Tanszék Ádándon tartotta kihelyezett, nyári workshop-ját. Helyben készült alkotásaikból nagy sikerű, rendhagyó kiállítást rendeztek a művelődési házban, valamint Ádánd közterein.
 • Júliusban a falunapi programok szervezése is feladat volt. A jubileumi programokra készülve kicsinosítottuk a falut: virágot ültettünk, füvet nyírtunk, a művelődési ház vizesblokkjában felújítottunk, festettünk. Új üdvözlő táblákat készíttettünk a falu végeire. Sok segítséget kaptunk a szervezéshez és a lebonyolításhoz. Mivel a falunap volt a “750 éves Ádánd” programsorozat csúcsrendezvénye, igyekeztünk kitenni magunkért – és talán nem szerénytelenség, ha azt mondom: nagyon sikeresen. Jubileumi emlékoszlopot avattunk, elszármazottak találkozóját tartottunk, fogadtuk vendégeinket, majd vasárnap folytattuk a rendezvények sorát komolyzenei koncerttel és színházi előadással, melyek óriási sikerrel, telt ház mellett zajlottak, ezért a jövőben tervezünk még hasonlókat szervezni.
 • Augusztus 20-át kenyérszenteléssel, zenés műsorral ünnepeltük a sabaki biciklis pihenőnél az Ádándi Népdalkör közreműködésével.

Vannak még hátra rangos és látogatásra érdemes programok: soron van az Ádándért Egyesület szüreti főzőversenye szüreti felvonulással, október 23. méltó megünneplése, majd novemberben az Ádándi Népdalkör Egyesület 30 éves fennállását megünneplő találkozó. Érdemes lesz mindezekre ellátogatni!

Megköszönjük a civil szervezetek és az ádándi polgárok sokrétű áldozatkész segítségét programjaink lebonyolításában! Egy kattintás a továbbolvasás… ››

Hirdetmény

 Szerző: - 13:16  Vélemény? »
aug 052015
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését 2015. augusztus 6-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

Napirend

 1. Pályázat: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
  Előterjesztő: polgármester
  Meghívott: Katona Tamás építész-tervező szakmérnök

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester