Hirdetmény

 Posted by at 11:29  No Responses »
szept 172016
 

Tisztelt Lakosság!

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 41.§-ban foglaltak alapján Ádánd község településrendezési terveinek a Ságvár-Som kerékpárút feltüntetéséhez szükséges módosított dokumentációját véleményezésre közzéteszem.
Írásos véleményüket 15 napon belül szíveskedjenek az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni.

A rendezési terv ide kattintva letölthető!

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 302016
 

Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal adó- és szociális ügyintézői munkakörbe önálló, pontos munkavégzésre képes, jó kommunikációs készségű igazgatási ügyintéző munkatársat keres.
Jelentkezni személyesen az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél. Érdeklődni: 84/357-552

aug 262016
 
muvhaz

A nagyterem 2005-ben és 2016-ban

Az Ádándi Művelődési Ház évtizedes kihasználatlanság után ébredezik Csipkerózsika-álmából. Az előző ciklusból megörökölt áldatlan állapotokat lassan felszámoljuk: korábban hónapszámra üresen álltak a termek, és hegyekben tornyosultak az intézmény kifizetetlen közüzemi számlái – és bizony az is megesett, hogy a felhalmozódott tartozások miatt a szolgáltató egy báli rendezvény közepén zárta el a gázt. Mára a művelődés háza számos klubnak, szakkörnek, csoportos foglalkozásnak ad otthont, és rendszeressé váltak a rendezvények, kulturális programok, színpadi előadások is.

Ezek a változások indokolták, hogy az épület legutóbbi, 2005-ös felújításakor elnyert formájánál méltóbb színterévé váljon a helyi kultúra eseményeinek, és a kor elvárásainak megfelelő színvonalon képviselje községünket a látogatók előtt:

 • Alig egy évtizeddel a legutóbbi „korszerűsítés” után halaszthatatlanná vált elsősorban a (leginkább az 1950-es évek állapotait idéző, vállalhatatlan színvonalú) vizesblokk teljes körű felújítása.
 • Ezzel együtt a régi vetítő helyiségből új melegítőkonyhát alakítottunk ki.
 • Megújult a színpad tönkrement padlózata.
 • A nagytermet kifestettük.
 • A nézőtérre a tönkrement, kényelmetlen székek helyett újakat vásároltunk.
mosdok

A mosdó a felújítás előtt, és utána

A szükséges munkálatok során (saját munkatársainkon túl) igyekeztünk elsősorban helyi vállalkozókkal együtt dolgozni, de sok segítséget, felajánlást kaptunk helybeli magánszemélyektől is (külön kiemelném itt Póczik Csabát, aki kifestette a nagytermet), nekik ezúton is szeretném a legnagyobb tisztelettel kifejezni köszönetemet és nagyrabecsülésemet a közég nevében is.
Kívánom, hogy Ádánd polgárai örömmel vegyék birtokba a megszépült művelődési házat! Bízom benne, hogy tudunk vigyázni rá, és még sok-sok évig lehet méltó színtere az egyre aktívabb és színesebb helyi kultúrának.

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 242016
 

hagymaA sok-sok éve elhanyagoltan, kihasználatlanul álló iskolakertet tavaly közmunkásaink segítségével művelésbe vettük, ahol azóta az általános iskola konyhája számára helyben termesztünk zöldségféléket, ezzel is segítve az ádándi gyerekek egészséges táplálkozását. Az idén kiemelkedően szép lett a hagymatermés: összesen 41 zsáknyit takaríthattunk be. Ezúton szeretném megköszönni közmunkásainknak a szép munkát!

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 242016
 

Ádánd község önkormányzata nevében szeretném tisztelettel megköszönni mindazon cégek és magánszemélyek önzetlen támogatását, akik munkájukkal, felajánlásaikkal lehetővé tették, hogy az idei, nagy sikerű falunapi rendezvényünk a megfelelő színvonalon megvalósulhasson. A közösségért, a helyi kultúráért végzett munkájukat, anyagi és tárgyi hozzájárulásukat vendégeink, valamint a település minden polgára nevében ezúton is tisztelettel köszönöm! (Támogatóink listája itt olvasható)

Szatmári Kornélia
polgármester

aug 242016
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az alábbiakról értesíti az állattartókat:

Ezúton tájékoztatom, hogy a szarvasmarhák és sertések kötelező brucellosis mentességre vonatkozó ­vizsgálatát, és az ezzel egybekötött szarvasmarha leukosis, IBR, illetve TBC vizsgálatokat az Önök közigazgatási területén 2016. szeptember 15-től október 31-ig ütemeztük, amit a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvédelmi Főosztálya jóváhagyott.

A 12/2008. (II. 14.) kiadott, az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló FVM rendeletre, melynek értelmében:
3. § (3) A területileg illetékes hatósági föállatorvos a Főosztály jóváhagyását követően az illetékességi területén lévő állományok állattartóit dokumentálható módon értesíti a vizsgálatok ütemezéséről.

Tisztelettel:
Baumann Anita Gabriella
jegyző

Hirdetmény

 Posted by at 17:00  No Responses »
aug 192016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. augusztus 25-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Ádánd község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának (és Szabályozási tervének) módosítása a Ságvár-Som kerékpárút feltüntetése és kiszabályozása vonatkozásban
 2. Vis Maior pályázat benyújtása
 3. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása
 4. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Vízhiány

 Posted by at 16:57  No Responses »
aug 192016
 

A DRV Zrt tájékoztatása szerint Ádánd település egész területén 2016. augusztus 23-án kedden 08 és 16 óra között karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható.

A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő. A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul. További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával. A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk!

aug 192016
 

Újabb információink az utólagos szennyvíz rákötésekről és a hozzájárulások megfizetéséről

Minden olyan tulajdonost kérünk,
- aki a hozzájárulásból korábban minimum 91.000.- Ft-ot már kifizetett de a rákötést még nem valósították meg, mert a Víziközmű Társulat részére igazolást és engedélyt nem adott,
- vagy a hozzájárulás megfizetésére nemrég határozatot kapott az Önkormányzattól és a korábbi időpontban nem tudott bejönni,
hogy az alábbi időpontokban szervezett ügyfélfogadási napokon fáradjon be ezen ügyintézésekkel kapcsolatban.
Itt az önkormányzat munkatársa és szakembere fogadja majd Önöket az ügyintézéssel kapcsolatosan, akihez bátran fordulhatnak bármilyen csatornával kapcsolatos kérdéssel.

Az ügyfélfogadás ideje:

 • 2016. augusztus 26. (péntek) 8.00-16.00 óráig
 • 2016. augusztus 27. (szombat) 8.00-16.00 óráig

Az ügyfélfogadás helyszíne:

 • Művelődési ház kisterme 8653 Ádánd, Árpád utca 31.

Szeretnénk mindenben segítségükre lenni. Itt egy helyen intézhetik:

 • hozzájárulással kapcsolatos részletfizetési kérelmet,
 • a hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás kérését a befizetés igazolása mellett,
 • a rákötés műszaki átvételének megrendelését, melyet az önkormányzat továbbít a DRV felé, megkönnyítve önök számára az ügyintézést,
 • esetleges problémák, kérdések, kérések bejelentése írásban az önkormányzat felé, ami a rákötéssel vagy hozzájárulással kapcsolatos.

Kérjük minél többen – akik ebben érintettek -, jöjjenek el és bátran forduljanak kollégánkhoz.

Tisztelettel:

Szatmári Kornélia
polgármester

Vízhiány

 Posted by at 11:08  No Responses »
aug 152016
 

Tájékoztatás

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt tájékoztatása szerint Ádánd településen az Árpád utcában, Kossuth utcában és Etelköz utcában 2016. 08. 16-án kedden 08 és 16 óra között karbantartási munkák miatt nyomáscsökkenés és vízhiány várható. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő. A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek mosatása, fertőtlenítése is hozzájárul.
 
További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.
A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk. 

Szatmári Kornélia
polgármester