jún 302016
 

hintaÖrömmel adunk hírt róla, hogy befejeződött a játszótér nagyon régóta esedékes (lényegében létesítése óta elmaradt) karbantartása. Ennek keretében a már meglévő játékok megújultak, javítottuk az elhasználódott, veszélyessé vált műanyag burkolatokat, a meglazult csavarokat, hiányzó vagy megrongálódott elemeket.
Kisgyerekes szülők régi kérése volt egy babahinta. A jelenlegi fejlesztés és karbantartás keretében, melyre a képviselő-testület közel hatszázezer forintot különített el, ez is megvalósulhatott: az apróságok ma birtokba vehették az új játékot. Azt kívánom, az ádándi gyerekeknek még sokáig teljen öröme a megszépült játszótérben – mi, felnőttek pedig vigyázzunk rá, hiszen gyermekeinkért van!

Szatmári Kornélia
polgármester

Sajtószemle

 Posted by at 13:41  No Responses »
jún 282016
 

Szakiskola volt egykor az ádándi kastély, tíz éve az enyészeté

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak nincsen elképzelése a lassan tíz éve, 2007-ben bezárt egykori ádándi szakiskola ingatlanának hasznosítására – erre következtetünk abból, hogy a szakiskolákat irányító tárcának egy hónap sem volt elég, hogy választ adjon a hasznosítási terveket firtató kérdésünkre.

291690_robozkas2– Fáj az ember szíve a természetvédelmi oltalom alatt álló park láttán, de az a kisebbik baj, hogy felnövi a fű, az 1800-as években épült hajdani kastély is csak romlik-mállik, kis idő még és az enyészeté lesz, ha senki sem lát fantáziát az ingatlanban – kesereg Lengyel Imre ádándi önkormányzati képviselő. A mezőgazdaságigépész-tanoncok kilenc éve kerültek Ádándról Tabra, akkor zárt be az iskola, és Lengyel Imre azért is bosszús, mert e közben azt olvassa, hogy kevés a szakember az ágazatban, különösen a traktoros, itt meg anno éppen traktorosokat képeztek. A képviselő javasolta a testületi ülésen is, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékesekkel, ne hagyja a faluvezetés, hogy teljesen lepusztuljon a hatalmas park az épületekkel, a község közepén.

– Érdeklődőből akad – tájékoztat Szatmári Kornélia ádándi polgármester. – Legutóbb a külügyi tárca megbízásából készítettek bemutatkozó anyagot, abból a célból, hogy külföldi befektetőknek ajánlják az ingatlant. Szomorú, hogy a Balatontól tíz kilométerre senkinek sem kelti fel az érdeklődését; szociális, vagy oktatási intézménynek volna ideális.

A szakiskola idejében kollégiumnak használt kastély a Perneszi család XVII. századi kastélya helyén épült 1820 és 1827 között, klasszicizáló későbarokk stílusban. Építtetője, Csapody Pál volt a község utolsó (jobbágyfelszabadítás előtti) földesura. A szabadságharcban nemzetőr századosként vett részt. A szabadelvű nagybirtokos vendége 1849. márciusában Roboz István kötcsei születésű író, a Somogy című hetilap későbbi megalapítója volt. Roboz ezt így örökítette meg: „1849 márciusában Csapody Pál meghívta ádándi kastélyába választóinak törzskarát, többek között engem is, ki egyik szónoka voltam. Mi már ott találtuk, mint véletlen vendégeket, báró Wesselényi Miklóst, báró Kemény Zsigmondot, gróf Viczayt stb. Estve vacsoránál a kápolnai csatáról vitatkoztunk s mohón olvastam fel a Kossuth Hírlapjának erre vonatkozó közleményét… Vacsora után maga Csapody kísért fel az egyik emeleti szobába, hálásra. Itt írtam éjféli órákban a Kossuth imát. Másnap tíz órakor reggelinél engedelmet kértem, hogy felolvassam; ami meg is történt.”

1850-ben a Csapody Pál híres telivér méneséből összeállított ötösfogat szállította Ferenc József császárt Kaposvárról Keszthelyre, gróf Festetics Taszilóhoz; egy hajtásban tették meg a 85 kilométert. Csapody maga is jó lovas, remek fogathajtó és kiváló lótenyésztő volt. Ma is áll az uradalmi istálló épülete és ezzel átellenben a valamikori (feltételezhető) kocsiszín, amelyet a világháború előtt marhaistállónak használtak. Ma ebben működik a község művelődési háza.

(Fónai Imre, Somogyi Hírlap)

Hirdetmény

 Posted by at 15:48  No Responses »
jún 172016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. június 23-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
 3. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Tájékoztatás éves hídvizsgálat eredményéről
 5. Kinizsi utcai játszótér karbantartása
 6. Döntés civil szervezetek támogatás iránti kérelmeiről
 7. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata a MÁK jelzése alapján
 8. Egyebek

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

máj 302016
 

irodaAz Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkatársat keres.
Munkakör: adó- és szociális ügyek intézése. Jelentkezni személyesen az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél.
Érdeklődni: 84/357-552.

máj 242016
 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Területi Zöldterület Karbantartási Egysége Miskolc megkezdi a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

 • Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit Siófok-Kaposvár viszonylatában 2016. június 9-én időpontokban gyomirtják.
 • A vonat tervezett indulása 5.00 óra, befejezése a napi program teljesítése.
 • A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
 • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
 • Alkalmazott gyomirtó szerek: SHARPÉN 330 EC; MEZZO; KYLEO EFFECT; COLOMBUS; BIO-FILM BF55; AMEGA 480 SL

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Szatmári Kornélia
polgármester

Hirdetmény

 Posted by at 15:23  No Responses »
máj 202016
 

Ádánd község önkormányzatának képviselő-testülete nyilvános, soros ülését 2016. május 26-án (csütörtökön) 17:00 órakor tartja az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Napirend

 1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak átfogó értékelése (2015.)
 2. Belső ellenőrzésről éves összefoglaló jelentés
 3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
 4. Beszámoló az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadási rendelet elfogadása
 5. A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése
 6. Egyebek
  • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdés újbóli megtárgyalása
  • Együttműködési megállapodási tervezet DRV Zrt.-vel
  • Pályázati kiírás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
  • Tanácsadási megbízási szerződés kötése

Tisztelettel:
Szatmári Kornélia polgármester

Sajtószemle

 Posted by at 11:43  No Responses »
máj 202016
 

A ház teraszán mászkált a róka – visszatért a ravaszdi család

Húsz csirkét vitt el. Hat galambot. A hátsó teraszon mászkált. Újra „tanulják” az együttélést a rókacsaláddal az idei eseteket soroló ádándiak a Selyem utcában.

rokakUtoljára egy éve jártunk ott, akkor is arra panaszkodtak, hogy elszaporodtak a rókák egy elhanyagolt portán. A ravaszdik most visszatértek, hiszen az ominózus ingatlan azóta sem lett rendezettebb.
Valakit most már feljelentünk, ha ez így marad – helyezi kilátásba az a hölgy, aki a teraszán találkozott a rókamamával. Öt kicsi született – mutat a szomszédjába, a méteres gaz rejti állítólag a rókalyukat. – Sok gyümölcsfánk van, lekvárt, szörpöt, pálinkát készítünk, de tavaly például egy deci pálinkát se főztünk, szemétre kellett hajítani rengeteg gyümölcsöt, megvolt az tán másfél mázsa is, mert ami lehullott, azt a rókák összejárták – folytatja. – Az idén is erre számítsunk?

Egy másik utcabéli asszony szerint szóltak a természetvédőknek, de azt a választ kapták, hogy fényképezzék le a rókákat és küldjék el a képeket. – Meg is fogjuk a vörös bundájúakat? – teszi föl a kérdést, majd azt állítja, ő tavaly nyolcszor szólt be a községházára, mire intézkedtek és a közmunkásokkal lekaszáltatták a gazt az elhanyagolt udvarban.
– Voltak itt vadászok is, helyeztek ki csapdát, hasztalan – veszi vissza a szót az elsőként szóló hölgy. – Az sem igaz, hogy nem lehet megtalálni a ház tulajdonosát, hiszen gyakran látják a falubeliek az ugyancsak Ádándon élő édesanyjánál.

– Persze, hogy meg lehetne találni – kapcsolódik a beszélgetésbe Lengyel Imre helyi önkormányzati képviselő, merthogy nemcsak a sajtót, hanem a képviselőjüket is értesítették a lakók a problémájukról. – Hát kihez fordulhatnának, ha nem hozzám? – így Lengyel, hozzátéve: a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is szóvá tette ezt, azt javasolva, hogy tetessen rendet az önkormányzat, majd számlázza ki, sőt, tetemes bírságot is szabjon ki a jegyző. – Másként hogyan akarunk rendet tartani a faluban? – tesz fel újabb kérdést a képviselő. – Sajnos, sok a hasonlóan elhagyatott, rendezetlen ingatlan a faluban. A tavasszal nagy nehezen sikerült elérnem, hogy tartsunk falubejárást, amire hosszú évek óta nem volt példa. Csakhogy akkor volna ennek értelme, ha a problémákat a jegyző följegyezné és utána intézkedne. Tagja vagyok a szociális bizottságnak, azt is javasoltam, hogy aki segélyre tart igényt, azt csak akkor ítéljük meg neki, ha rendezett a portája. Ha kell, magam ellenőrzöm le.

Az idén is többször jelezte már a rókaproblémát a polgármesteri hivatalban, állítja egy asszonyság, aki az unokáit sem nagyon meri az udvarba engedni a rókák miatt, és azt kérdi, hogy merjen-e csirkéket rendelni. – Azért, hogy elvigye a róka? Vagy őrizzem a csibéket a szobában?

A jegyző rendelet-módosítást készít elő

– A Selyem utcai telket tavaly hosszas hivatali ügyintézés után letisztították a közmunkások, majd tavasszal elégették a gazt – tájékoztatta lapunkat Szatmári Kornélia ádándi polgármester. – A telekre egyébként továbbra sem mehetünk be engedély nélkül. A költségek kiszámlázásának semmi értelmét nem látom, hiszen a leveleket sem veszik át az érintettek. A vadászoknak szóltam, hogy helyezzenek ki csapdát, ugyanúgy, mint tavaly. A jegyző rendelet-módosítást készít elő, hogy hatékonyabban szankcionálhassuk azokat, akik nem tartják rendben a telküket. Ennél többet jelenleg nem tudunk tenni.
A polgármester hozzátette: falun néha előfordul, hogy rókával, denevérrel, siklóval találkozik az ember. A rókákat vakcinázzák veszettség ellen, a denevéreket például nem. S a róka nem támad emberre, általában egeret, pockot eszik.

(Forrás: Fónai Imre, Sonline.hu)

Gyász

 Posted by at 13:44  No Responses »
máj 172016
 

Dr Orsi Mihaly2016. május 6-án elhunyt Dr. Orsi Mihály, Ádánd község díszpolgára, “Falunkért, Ádándért” díjjal kitüntetett, nyugalmazott háziorvosa.

Orsi doktor úr 1943-ban született Tabon. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1967-ben szerzett diplomát, ezt követően a szombathelyi megyei kórházban dolgozott, majd 1970-től 14 évig Balatonszemesen volt körzeti orvos.1984 áprilisától nyugdíjba vonulásáig, több mint két évtizeden át dolgozott Ádánd köztiszteletben álló és szeretett háziorvosaként. 73 évet élt.
Községünk fájó szívvel köszön el tőle. Búcsúztatása május 25-én, 11 órakor lesz a siófoki evangélikus templomban. Nyugodjon békében!

máj 062016
 

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 16/2013. (XI.28) önkormányzati rendeletének 6. §-a alapján 2016. május 4-ei ülésén 67/2016.(V.4.) Kt. határozatával pályázatot írt ki helyi és helyben tevékenykedő civil szervezetek támogatására.

A részletes tájékoztató ide kattintva letölthető.